Bài tập phát âm s es ed có đáp án

quý khách đã xem: 100 Câu Bài Tập Phát Âm S Es Lop 6, Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án Tại nhlhockeyshopuk.com

Tổng vừa lòng những phương pháp phạt âm S cùng ES trong giờ đồng hồ Anh giúp phân phát âm như tín đồ phiên bản xđọng chỉ trong tầm 10″. Ba mẹ và những nhỏ cùng học tập với rèn luyện nhé.

trong những trở ngại lớn nhất khiến cho các bạn học sinh VN nói giờ đồng hồ Anh ko chuẩn chỉnh nguyên nhân là chúng ta không vạc âm âm cuối. điều đặc biệt Lúc chúng ta phân phát âm đầy đủ từ bỏ có s, es, các bạn thường làm lơ hoặc hiểu không còn bởi âm “s” gây nên sự phát âm nhầm cho những người đối lập. 

Hôm ni nhlhockeyshopuk.com English sẽ trả lời các bạn cụ thể biện pháp phát âm s, es dễ dàng với dễ dàng nắm bắt nhất!

*
*

Khi trường đoản cú có tận thuộc là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es ed có đáp án

Thường có tận thuộc là những vần âm sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Từ Phát âmNghĩaVí dụ

watches

wɒtʃiz

to lớn look at somebody/something for a time

She stood and watched as the xe taxi drove sầu off

misses

mɪsiz

feel sad because you can no longer see sometoàn thân or bởi vì something that you like

She misses hyên so much

changes

ˈtʃeɪndʒɪz 

lớn become different

The leave changes colour in autumn

 

➤ Phát âm là /z/

Quy tắc cuối của phương pháp vạc âm s là lúc những từ bỏ có tận cùng là nguan tâm và các prúc âm hữu thanh hao còn lại: /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, chúng ta vạc âm z

TừPhát âmNghĩaVí dụ

Plays

/pleɪz/

khổng lồ vày things for pleasure

He plays football in the afternoon.

Hugs

/hʌgz/

khổng lồ put your arms around somebody and hold them tightly, especially khổng lồ show that you lượt thích or love them

My mother hugs me when I’m sad.

Xem thêm: Các Nhà Thiết Kế Thời Trang Nổi Tiếng Việt Nam Họ Là Ai? 8 Nhà Thiết Kế Thời Trang Nổi Tiếng Nhất Việt Nam

Bags

/bægz/ 

a container made of cloth, leather, plastic or paper

I have four bags.

Trường thích hợp sệt biệt phân phát âm S/ES

Đối với rượu cồn từ “say” khi không thêm s ta vẫn đọc là /sei/. Tuy nhiên Khi thêm s, “says” sẽ tiến hành phát âm là /sez/ Có nghĩa là vạc âm /z/. Hình như bọn họ đã chạm mặt bí quyết phạt âm s không áp theo nguyên tắc như: have sầu => has.

IV. những bài tập vạc âm S/ES

Bài tập: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. skims B. works C. sits D. laughs2. A. fixes B. pushes C. misses D. goes3. A. cries B. buzzes C. studies D. supplies4. A. holds B. notes C. replies D. sings5. A. keeps B. gives C. cleans D. prepares6. A. runs B. fills C. draws D. catches7. A. drops B. kicks C. sees D. hopes8. A. types B. knocks C. changes D. wants9. A. drinks B. rides C. travels D. leaves10. A. calls B. glasses C. smiles D. learns11. A. schools B. yards C. labs D. seats12. A. knives B. trees C. classes D. agrees13. A. buses B. horses C. causes D. ties14. A. garages B. boats C. bikes D. roofs15. A. ships B. roads C. streets D. speaks16. A. beliefs B. cups C. plates D. apples17. A. books B. days C. songs D. erasers18. A. houses B. knives C. clauses D. changes19. A. roofs B. banks C. hills D. bats20. A. hats B. tables C. tests D. desks21. A. gives B. passes C. dances D. finishes22. A. sees B. sings C. meets D. needs23. A. seeks B. plays C. gets D. looks24. A. tries B. receives C. teaches D. studies25. A. says B. pays C. stays D. boys26. A. eyes B. apples C. tables D. faces27. A. posts B. types C. wives D. keeps28. A. beds B. pens C. notebooks D. rulers29. A. stools B. cards C. cabs D. forks30. A. buses B. crashes C. bridges D. plates

 

Đáp án
1. A2. D3. B4. B5. A6. D7. C8. C9. A10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. D17. D18. B19. C20. B
21. A22. C23. B24. C25. A26. D27. C28. C29. D30. D

 

Sau khi học bài bác này chắc hẳn rằng ba mẹ cùng những nhỏ đã biết cách hiểu s, es trong tiếng Anh rồi. Nếu gồm bất cứ thắc mắc như thế nào tía bà mẹ với các con hãy đừng ngần ngại và inbox ngay mang đến lingothẻ.vn nhé !