Bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Nhằm giúp chúng ta học sinh có thêm các tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài bác kiểm tra cuối học kì II. nhlhockeyshopuk.com mời các bạn cùng tham khảo cỗ tư liệu ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp đỡ chúng ta học sinh lớp 3 đầy niềm tin hơn trong kỳ thi sắp tới và thầy cô giáo hiện đang có thêm tài liệu xem thêm giao hàng Việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học kì II môn Tân oán lớp 3

I/ Nhân, phân chia số gồm 3 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức:
214 x 3 : 2...............................................................................................................763 : 7 + 1595...............................................................................................................128 x 2 x 3...............................................................................................................
505 x 7 – 169...............................................................................................................237 x 4 : 2...............................................................................................................72 x 9 : 3...............................................................................................................
311 x 6 – 623...............................................................................................................157 x 4 – 2000...............................................................................................................6000: 2 – 635...............................................................................................................
X x 7 = 427...............................................................................................................
284 : x = 4...............................................................................................................
495 : X = 3...............................................................................................................

Xem thêm: Hoa Hâu Mai Phương Thúy


123 x (42 – 40)...............................................................................................................375 x 2 - 148...............................................................................................................45 + 135 x 4...............................................................................................................(186 + 38) : 7...............................................................................................................
(100 + 11) x 9...............................................................................................................150 : 5 x 3...............................................................................................................84 : 4 x 6...............................................................................................................8 x (234 – 69)...............................................................................................................
9 x (6 + 26)...............................................................................................................45 x 4 + 1trăng tròn...............................................................................................................(954 – 554) : 8...............................................................................................................111 x (6 – 6)...............................................................................................................
4162 : 2...............................................................................................................5478 : 6...............................................................................................................
6954: 3...............................................................................................................4642 : 4...............................................................................................................
4315 : 5...............................................................................................................1386 : 2...............................................................................................................

Xem thêm: 14 Địa Điểm Du Lịch Trung Quốc Được "Yêu Thích" Nhất, Top 10 Danh Lam Thắng Cảnh Tại Trung Quốc


............................................................Mời các bạn nhlhockeyshopuk.com về giúp xem trọn bộ tài liệu
Chia sẻ bởi: Học tập
*
Lớp 3
*
Đề thi học tập kì 2 Lớp 3
Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 20trăng tròn - 2021 theo Thông tư 22 92.471 7 Đề kiểm tra học tập kỳ 2 lớp 3 môn Toán thù (Có bảng ma trận, đáp án)
Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (Có đáp án) 16.226 Đề soát sổ cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020 - 2021
*
2.609 76 đề đánh giá cuối học tập kì 2 tự lớp 1 đi học 5 (Có bảng ma trận, đáp án)
Sở đề thi học tập kì 2 môn Tự nhiên với xóm hội lớp 3 năm 2020 - 2021 230 4 Đề soát sổ học tập kì 2 lớp 3 môn TNXH
Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 đôi mươi.292 3 Đề kiểm tra học tập học kì II môn Anh lớp 3
Sở đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo Thông tứ 22 đôi mươi.6trăng tròn 3 Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm tệp tin nghe)
Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 20đôi mươi - 2021 235 Ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tin học
Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 20trăng tròn - 2021 345 Ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt
Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 20đôi mươi - 2021 952 Ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 20trăng tròn - 2021 5.580 Ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán
Bản quyền © 2021 nhlhockeyshopuk.com. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc thực hiện hoặc chế tạo lại bất kỳ ngôn từ nào thuộc nhlhockeyshopuk.com

Chuyên mục: Blogs