Báo Cáo Cải Cách Hành Chính Năm 2013

Giới thiệu

Giới thiệu chung Tin tức sự kiện Tin chuyên ngành Danh mục dự án cấp Giấy CN đầu tư Xúc tiến đầu tư Danh sách doanh nghiệp Văn bản Văn bản địa phương Tiện ích website
Giới thiệu Giới thiệu chung Tin tức sự kiện Tin chuyên ngành Danh mục dự án cấp Giấy CN đầu tư Xúc tiến đầu tư Danh sách doanh nghiệp Văn bản Văn bản địa phương Tiện ích website

*

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 3 năm 2022 Công bố Quyết định thanh tra các dự án tại huyện Hồng Dân Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 2 năm 2022 Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 1 năm 2022 Đăng tải thông tin Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Giới thiệu Giới thiệu chung Tin tức sự kiện Tin chuyên ngành Danh mục dự án cấp Giấy CN đầu tư Xúc tiến đầu tư Danh sách doanh nghiệp Văn bản Văn bản địa phương
- Chọn Website - $pageLayout $pageLayout.getURL() Website Yên Bái $pageLayout $pageLayout.getURL() Website Vĩnh Phúc $pageLayout $pageLayout.getURL() Website Vĩnh Long $pageLayout $pageLayout.getURL() Website Tuyên Quang $pageLayout $pageLayout.getURL() Website Tiền Giang $pageLayout $pageLayout.getURL() Website TP.Hồ Chí Minh
*

*

*

*

Thực hiện công văn số 641/SNV-CCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo cải cách hành chính hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2013 như sau:

* Về kế hoạch cải cách hành chính:

Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2015, ngay từ đầu năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 để triển khai thực hiện.

Bạn đang xem: Báo cáo cải cách hành chính năm 2013

Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 đều được các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng kế hoạch đã ban hành. Thường xuyên nhắc nhở, giám sát, đẩy mạnh và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa của Sở; luôn thực hiện công khai minh bạch các TTHC theo đúng quy định, nhằm góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại đơn vị.

* Tổ chức, chỉ đạo điều hành công tác CCHC:

* Về kiểm tra cải cách hành chính:

Việc kiểm tra cải cách hành chính được lồng ghép vào kế hoạch thanh tra của Sở. Trong năm 2013 Sở đã ban hành kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, trong đó có lĩnh vực cải cách hành chính.

* Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lồng ghép triển khai tuyên truyền. Đặc biệt, Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện “ngày pháp luật” trong đó có tuyên truyền về cải cách hành chính.

Xem thêm: Chi Tiết Thời Gian Đi Học Của Học Sinh Thcs, Thời Gian Đi Học Lại Cụ Thể Của Học Sinh Tp

“Ngày pháp luật” được thực hiện khá tốt, định kỳ một lần/ tháng. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 6 cuộc.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể như sau:

*Cải cách thể chế:

Thực hiện đúng quy định về trình tự soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu luật và các văn bản hết hiệu luật đã có văn bản thay thế kịp thời triển khai thực hiện, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về cải cách hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính thông qua môi trường mạng.

* Cải cách thủ tục hành chính:

* Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của Sở được sắp xếp, tổ chức lại ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

* Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập với nhiều hình thức như học tập trung, ngắn hạn, tại chức. Trong 6 tháng đầu năm 2013, có 02 công chức học lớp Trung cấp LLCT, 02 công chức học lớp kiến thức quốc phòng an ninh và có trên 20 lượt cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.

* Cải cách tài chính công:

* Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước:

Hầu hết cán bộ công chức đều được trang bị và sử dụng thành thạo máy vi tính, góp phần nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, tiến tới ứng dụng một cách rộng rãi công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính Nhà nước tại đơn vị; bên cạnh đó, Sở cũng đã đăng ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vào hoạt động của đơn vị, hiện tại đang xây dựng, tiến tới sẽ được đánh giá chất lượng vào cuối tháng 6 năm 2013; thực hiện áp dụng phần mềm xử lý văn bản nội bộ và được đưa qua mạng internet, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công chức của Sở nắm bắt kịp thời những công việc thuộc phạm vi quản lý ở mọi nơi, mọi lúc. Tổ chức vận hành Cổng thông tin điện tử của Sở đạt hiệu quả ngày càng cao./.