BE TO VERB LÀ GÌ

be khổng lồ be là gì .là 1 trong những giữa những trường đoản cú khóa được search nhiều duy nhất trên google về chủ đề . be to lớn be là gì .vào bài viết này phanmemmienphai.vn đã viết bài .be to lớn be là gì ? Tổng đúng theo Cấu trúc to be to verb tiên tiến nhất 20đôi mươi. 

be to lớn be là gì ? Tổng hợp Cấu trúc to be to verb tiên tiến nhất 2020 

*

* To be + khổng lồ + verb: là dạng cấu tạo đặc trưng, sử dụng trong ngôi trường hợp:

– Để truyền đạt các nhiệm vụ hoặc những chỉ dẫn tự ngôi đầu tiên qua ngôi trang bị nhì đến ngôi thiết bị ba.

Bạn đang xem: Be to verb là gì

Đang xem: Be to lớn verb là gì

No one is to leave sầu this building without the permission of the police.

– Dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chủ yếu biểu đạt một câu điều kiện: Một điều yêu cầu xẩy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn… Thì buộc phải..)

If we are to lớn get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are khổng lồ be saved.

He knew he would have sầu to work hard if he was to lớn pass his exam

– Được dùng làm thông báo phần lớn đề xuất xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was lớn land.

– Được cần sử dụng khá phổ cập để truyền đạt một dự tính, một sự sắp đặt, đặc biệt Lúc nó là phê chuẩn.

She is lớn get married next month.The expedition is to start in a week.We are to get a ten percent wage rise in June.

Xem thêm: Thư Tín Dụng Là Gì ? Letter Of Credit/ Tín Dụng Thư Là Gì? Please Wait

– Cấu trúc này thường dùng trên báo mạng, khi là tựa đề báo thì to lớn be được vứt đi.

The Primer Minister (is) khổng lồ make a statement tomorrow.

* were + S + to lớn + verb = if + S + were + to + verb = nỗ lực nếu (một đưa thuyết)Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + lớn + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một trong những mệnh sẽ định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never to lớn meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to lớn be died (have been destined to die) in office.

* to lớn be about khổng lồ + verb = near future (chuẩn bị sửa)

They are about lớn leave.

Một bí quyết không thiếu thốn hơn

*Introduction:– be + to V phổ biến vào vnạp năng lượng viết, quan trọng làm việc những bài xích báo cùng nhằm đề cập đến phần nhiều sự kiện sẽ xẩy ra về sau sát.– cũng có thể sử dụng đầy đủ kết cấu sau nhằm vắt thế: be due to lớn V với be about to V. Những kết cấu này mang tính trang trọng rộng và chắc chắn là được sử dụng vào vnạp năng lượng viết nhiều hơn thế nữa văn nói.– be + to lớn V thường được thực hiện để điều chỉnh phương pháp hành động, mô tả các nghĩa vụ, thử dùng cùng hướng dẫn.– be + to lớn V thường xuyên lộ diện cùng với mệnh đề if vào câu điều kiện.*More detailed:1. Mang nghĩa ALLOW, được sử dụng để nói rằng ai kia NÊN hoặc PHẢI làm gì đó; diễn đạt nhiệm vụ, hưởng thụ hoặc lí giải.(used khổng lồ say that someone should or must bởi vì something)You’re to sit in the corner & keep quiet.Their mother said they were not to (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we to lớn do?You are not to lớn come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not khổng lồ open the door khổng lồ any strangers.You are never to lớn use rude language lượt thích that in my house, vì you understand?I’ve sầu made it clear to lớn the visitors that they are not lớn touch any of the machinery.The school rules state that no child is khổng lồ leave sầu the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Mang nghĩa FUTURE, mang tính long trọng, được dùng để bộc lộ rằng một điều gì đó SẼ xảy ra vào tương lai(formal-used to lớn show that something will happen in the future)We are to lớn (= We are going to) visit nước Australia in the spring.She was never khổng lồ see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are to lớn receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are to raise their interest rates.The government is to lớn spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve sầu finished painting the hall, they are to start on the living room.3. Cũng sở hữu nghĩa FUTURE, được áp dụng trong câu ĐK để kể tới điều gì SẼ có thể xảy ra(used in conditional sentences lớn say what might happen)If I were to refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I khổng lồ refuse they’d be very annoyed.If the company were khổng lồ offer hlặng more money, he might not leave.If Tom’s to lớn go and live with his mother, then so should his sister.If we’re to lớn get there by five, we’d better drive more quickly.What’s khổng lồ happen lớn all of us, if they move sầu the factory to lớn the north of Englvà ?They’ll write if I’m on the shortmenu. Otherwise, I’m khổng lồ assume I haven’t got the job.4. Mang nghĩa của CAN, được dùng làm kể đến điều gì CÓ THỂ xảy ra(used lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently lớn be seen at the City Gallery.5. Mang nghĩa của PLAN-liên quan mang đến FUTURE, được dùng làm truyền đạt một planer hoặc dự định(used to lớn convey a plan)She is to be married next month.The expedition is khổng lồ start in a week’s time.Cấu trúc này được sử dụng những làm việc báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is khổng lồ make statement tomorrow.Ở đầu đề báo, hễ từ bỏ be hay được lược bỏ nhằm tiết kiệm chi phí khoảng chừng trống:(In headlines the verb be is often omitted to save sầu space)à Prime Minister to lớn make statement tomorrow.6. Was/were khổng lồ V được áp dụng để đề cùa tới một sự kiện được ý muốn ngóng sẽ xẩy ra vào một trong những thời điểm là tương lai trong quá khứ, một điều nào đó đã làm được định sẵn hoặc đã có được sắp xếp.He was later to regret his decision.The meeting was to be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never lớn meet again.7. TO V hoàn toàn có thể được sử dụng thống trị ngữ, tân ngữ, cùng bửa ngữ. Với tính năng làm cho bổ ngữ, TO V hoàn toàn có thể che khuất BE.This house is lớn let. (Nhà này khiến cho thuê.)What I like is to swyên ổn in the sea và then khổng lồ lie on the warm s&.