Các phương trình hóa học lớp 11 học kì 1

Hoàn thành các phương trình hóa học sau bên dưới dạng phân tử với phương trình ion rút ít gọn:

a) KOH + HCl →

b) Ca(NO3)2 + Na2CO3 →

Câu 2: (2,0 điểm)

Bằng phương pháp chất hóa học hãy phân biệt những dung dịch bị mất nhãn sau: Ba(NO3)2, Na3PO4, KCl, NaNO3

Câu 3: (2,0 điểm)

Viết các phương trình phản ứng hóa học thực hiện chuỗi bội nghịch ứng sau:

 

*
 

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho 1,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg cùng MgO chức năng hoàn toàn cùng với 39,4 gam dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,448 lkhông nhiều khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và hỗn hợp A.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 11 học kì 1

a) Tính yếu tắc Xác Suất theo khối lượng mỗi hóa học gồm trong 1,2 gam tất cả hổn hợp X.

A. 70% với 30%. B. 60% và 40%.

C. 1/2 với 1/2. D. 20% và 80%.

b) Tính nồng độ phần trăm của muối bột có vào hỗn hợp A.

A. 14,54% B. 16,54%

C. 14,45% D. 15,54%

II. PHẦN TỰ CHỌN: (2,0 điểm) Thí sinc chỉ được chọn một trong hai câu: Câu 5A hoặc Câu 5B để triển khai bài

Câu 5A: (2,0 điểm) Theo lịch trình chuẩn

Đốt cháy trọn vẹn 1,48 gam một phù hợp hóa học cơ học sau phản bội ứng nhận được 3,52 gam CO2 với 1,8 gam H2O

a) Tìm phương pháp dễ dàng và đơn giản tuyệt nhất của hòa hợp chất hữu cơ.

A. C4H10O. B. C2H5O.

C. CH4O. D.

Xem thêm: Top 10 Quán Cháo Lòng Ngon Hà Nội Chất Lượng Giá Rẻ, 10 Quán Cháo Lòng Hà Nội Ngon Nhất Định Phải Thử

C2H4O.

b) Tìm cách làm phân tử của đúng theo chất cơ học biết Lúc hóa tương đối 7,4 gam thích hợp hóa học cơ học có thể tích đúng bởi thể tích của 3,2 gam oxi (đo sinh sống thuộc ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất)

A. C2H6O. B. C2H4O.

C. C4H10O. D. C3H6O2.

Câu 5B: (2,0 điểm) Theo chương trình nâng cao

Cho hỗn hợp X có đựng axit HCOOH 0,1M tất cả hằng số phân li là Ka = 1,6.10-4 (Bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O)

a) Tính pH của hỗn hợp X.

A. 2,4. B. 2,2.

C. 2,6. D. 2,3.

b) Tính độ năng lượng điện li của HCOOH.

A. 3,29%. B. 3,92%.

C. 2,93%. D. 2,39%.

c) lúc mang lại 5,85 gam NaCl vào hỗn hợp X thì độ điện li của HCOOH như thế nào? Giải thích?