CÁCH ĐỔI DẤU CHẤM THÀNH DẤU PHẨY

Khi viết số trong hệ điều hành Windows, mặc định dấu phẩy sẽ là dấu ngăn cách hàng nghìn, trăm nghìn, triệu, trăm triệu, tỷ, ... Đó là theo cách viết của các nước Phương Tây. Tuy nhiên ở Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì lại viết số theo kiểu khác, dấu ngăn cách hàng nghìn, trăm ngìn, triệu, ... lại là dấu chấm.

Bạn đang xem: Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi lại dấu phẩy thành dấu chấm ngăn cách trong các chữ số ở hệ điều hành Windows 10.Bước 1: Mở cửa sổ Control Panel như hình dưới và thực hiện theo các thao tác sau;
*
Cửa ổ Control Panel

*
Chọn Change location

Xem thêm: Phong Khởi Thương Lam Chap 380 Next Chap 381, Phong Khởi Thương Lam

*
Hướng dẫn thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm

→ Trong ô Digit grouping symbol (dấu ngăn cách phần nghìn, triệu, tỷ): Tại đây bạn chọn là dấu chấm.
*
Cách thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Win 10

*