Cách Móc Áo Gile Cho Bé Trai

Áo gile bé trai đan rất đơn giản, vừa giữ được ấm cho bé , mà lại không hạn chế vận động, bé thoải mái nô đùa và nghịch ngợm mà không lo bẩn cổ tay áo như áo dài tay. Áo nên đan dày dặn 1 chút bằng chất len sợi to như Bernat Super Value cho đứng áo và nam tính, tuy nhiên nếu muốn mềm mại thì có thể đan bằng Paton Canadian, bằng kim to 1 chút – 5mm.

Bạn đang xem: Cách móc áo gile cho bé trai

Các mẹ hãy triển ngay mẫu áo này cho bé trai nhà mình nhé

Link gốc  tại đây

Mức độ: trung bình

Mọi thắc mắc liên hệ qua face cho nhanh nha

Hội nhlhockeyshopuk.com đan móc, link hội xem: tại đây

*

*

NGUYÊN LIỆU

Kim đan 4,5 mm và 5 mmĐánh dấu dòngKim chờKim khâu len

KHÁI QUÁT CHUNG

Size : 6 (12,18, 24) tháng

Vòng ngực áo khi hoàn thiện : 54.5 (59.5, 62, 67.5) cm

Dài áo : (28 (30.5, 33, 37)

Mẫu test : 16 mũi x 32 hàng = 10 x 10 cm đan hạt gạo ( K tất cả các hàng) với kim 5mm

Kí hiệu :

CÁCH LÀM

THÂN SAU :

Với kim 4.5 mm, bắt 45 (49, 53, 63) mũi .

Hàng 1 (RS ): * K1, p1; lặp lại từ * tới mũi cuối, k1.

Hàng 2: * P1, k1; lặp lại từ * tới mũi cuối, p1.

Lặp lại hàng 1 & 2 tới khi sản phẩm đo được (2.5 (2.5, 3, 3) cm), kết thúc sau 1 hàng mặt trái .

Chuyển sang kim 5 mm đan hạt gạo tới khi sản phẩm đo được (14 (16, 18, 20.5) cm) từ chỗ bắt mũi , kết thúc sau 1 hàng mặt trái .

Tạo nách

Chiết hết 2 (2, 3, 4) mũi đầu hai hàng tiếp theo

then 2 (2, 2, 3) mũi đầu hai hàng tiếp theo – 37 (41, 43, 49) mũi .

Hàng tiếp theo (hàng giảm mũi , RS ): K1, ssk, K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 35 (39, 41,47) mũi .

Lặp lại hàng giảm mũi mỗi hàng mặt phải 1 (2, 1, 1) lần nữa – 33 (35, 39, 45) mũi .

Tiếp tục đan tới khi nách đo được (12.5 (13.5, 14, 15) cm), kết thúc sau 1 hàng mặt trái .

Tạo cổ và vai

Hàng tiếp theo (RS ): K10 (10, 11, 13), quay lại .

Chỉ đan qua các mũi này để tạo vai phải

K 1 hàng.

Hàng tiếp theo (hàng giảm mũi , RS ): K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 9 (9, 10, 12) mũi .

K 1 hàng, sau đó chiết hết tất cả các mũi .

Quay mặt phải, nối len vào 23 (25, 28, 32) mũi còn lại trên kim

Hàng tiếp theo (RS ): Chiết hết 13 (15, 17, 19) mũi trung tâm , K tới hết – 10 (10, 11, 13)

mũi vai trái

K 1 hàng.

Hàng tiếp theo (hàng giảm mũi , RS ): K1, ssk, K tới hết – 9 (9, 10, 12) mũi .

K 1 hàng, sau đó chiết hết tất cả các mũi .

THÂN TRƯỚC

Đan tương tự như thân sau để tạo nách

Tạo nách và V cổ – Thân trước trái

Hàng 1 (RS ): Chiết hết 2 (2, 3, 4) mũi , k20 (22, 23, 27), cho các mũi tiếp theo lên kim chờ , quay lại – 20 (22, 23, 27) mũi .

Hàng 2, 4, 6, và 8: K.

Hàng 3: Chiết hết 2 (2, 2, 3) mũi , K tới hết – 18 (20, 21, 24) mũi .

Hàng 5 (hàng giảm mũi tạo cổ và nách , RS ): K1, ssk, K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1– 16 (18, 19, 22) mũi .

Hàng 7 (hàng giảm mũi tạo nách , RS ): K1, ssk, K tới hết – 15 (17, 18, 21) mũi .

Chỉ size 12 tháng :

Hàng 9: Lặp lại hàng 5 – 15 mũi .

Hàng 10-12: K.

Hàng 13: K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 14 mũi .

Chỉ size 18 tháng (24 tháng):

Hàng 9 (hàng giảm mũi tạo cổ , RS ): K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 17 (20) mũi .

Hàng 10-12: K.

Hàng 13: Lặp lại hàng 9 – 16 (19) mũi .

Xem thêm: Chi Tiết Biểu Phí Bảo Trì Đường Bộ Mới Nhất Năm 2020, Phí Bảo Trì Đường Bộ Mới Nhất 2021

Lặp lại hàng 10-13 for 0 (1) lần nữa – 16 (18) mũi .

Mọi size

5 hàng tiếp theo : K.

Hàng tiếp theo (hàng giảm mũi tạo cổ , RS ): K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 14 (13, 15, 17) mũi .

Lặp lại chỗ giảm mũi ở cổ trên mỗi 6 hàng 5 (4, 5, 5) lần nữa – 9 (9, 10, 12) mũi .

Đan tiếp tục tới khi nách đo bằng đoạn nách ở thân sau tới vai

Chiết hết .

Tạo nách và V cổ – Thân trước phải

Quay mặt phải, nối len vào 22 (24, 26, 31) mũi còn lại trên kim

Hàng 1 (RS ): K.

Hàng 2: Chiết hết 2 (2, 3, 4) mũi , K tới hết – 20 (22, 23, 27) mũi .

Hàng 3: K.

Hàng 4: Chiết hết 2 (2, 2, 3) mũi , K tới hết – 18 (20, 21, 24) mũi .

Hàng 5 (hàng giảm mũi tạo cổ và nách , RS ): K1, ssk, K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 16 (18, 19, 22) mũi .

Hàng 6: K.

Hàng 7 (hàng giảm mũi tạo nách , RS ): K tới khi còn 3 mũi , k2tog, k1 – 15 (17, 18, 21) mũi

Chỉ size 12 tháng

Hàng 8: K.

Hàng 9: Lặp lại hàng 5 – 15 mũi .

Hàng 10-12: K.

Hàng 13: K1, ssk, K tới hết – 14 mũi .

Chỉ size 18 tháng (24 tháng):

Hàng 8: K.

Hàng 9 (hàng giảm mũi tạo cổ , RS ): K1, ssk, K tới hết – 17 (20) mũi .

Hàng 10-12: K.

Hàng 13: Lặp lại hàng 9 – 16 (19) mũi .

Lặp lại hàng 10-13 for 0 (1) lần nữa – 16 (18) mũi .

Mọi size

5 hàng tiếp theo : K.

Hàng tiếp theo (hàng giảm mũi tạo cổ , RS ): K1, ssk, K tới hết – 14 (13, 15, 17) mũi .

Lặp lại chỗ giảm mũi ở cổ mỗi 6 hàng 5 (4, 5, 5) lần nữa – 9 (9, 10, 12) mũi .

Tiếp tục đan tới khi nách đo bằng đoạn nách thân sau tới vai

Chiết hết .

HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Khâu đường may vai phải

Nẹp V- cổ

Quay mặt phải, dùng kim 4.5 mm bắt đầu ở vai trái, gẩy và đan K 20 (22, 24, 26) mũi dọc phần cổ thân trước trái, đặt đánh dấu lên kim, K1 từ kim chờ ở trung tâm cổ, gẩy và đan K19 (21, 23, 25) mũi dọc phần cổ thân trước phải, và đan 18 (20, 20, 22) mũi phần cổ thân sau – 58 (64, 68, 74) mũi .

Hàng 1 (WS): P .

Hàng 2: * K1, p1; lặp lại từ * tới 2 mũi trước đánh dấu , ssk, trượt đánh dấu , k1, k2tog, ** p1, k1; lặp lại từ * tới mũi cuối , p1.

Hàng 3: K mũi K, P mũi P

Hàng 4: Đan rib tới 2 mũi trước đánh dấu , ssk, trượt đánh dấu , k1, k2tog, đan rib tới hết