Chu Vi Hình Tròn: Công Thức Và Bài Tập

Chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ tuyệt độ nhiều năm con đường tròn là đường giáp ranh biên giới giới hạn của hình tròn trụ. Công thức của chu vi hình tròn là đem 2 lần bán kính (hoặc 2 lần phân phối kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Chu vi hình tròn: công thức và bài tập

Công thức

*

Công thức của chu vi hình tròn là:

*

Hoặc có thể là:

*

*
Hoặc
*

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là 2 lần bán kính hình tròn;r là bán kính hình tròn trụ.pi là 3.14

– Ví dụ : Có một hình tròn C gồm 2 lần bán kính nối từ điểm AB = 10centimet. Hỏi chu vi hình tròn trụ C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình trụ đang bao gồm ngơi nghỉ trên: d = AB = 10 cm. Nhỏng vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: Hình tròn có nửa đường kính R = 2 sẽ có được diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe của một xe cộ lửa gồm 2 lần bán kính là 1 trong.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe pháo đó.

Chu vi của bánh xe cộ lửa hình tròn là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

lấy một ví dụ 1: Cho hình trụ trọng điểm O bao gồm 2 lần bán kính AB= 15centimet. Hãy tính chu vi hình trụ trung khu O.

Xem thêm: Phân Biệt Lạp Xưởng Là Gì ? Cách Bảo Quản Lạp Xưởng Tươi Lạp Xưởng Là Gì

Bài giải:

Chu vi của hình trụ chổ chính giữa O là:

C = d x?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng đi đường hình tròn có bán kính là 15 centimet. Hãy tính đường kính với chu vi của bảng đi đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng chỉ đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng đi đường là:

C = 2r x?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình tròn tương quan với Pi. Giá trị của Pi là 3,141592653589793…. (coi Pi), được quy ước với giá trị ngay sát đúng là 3,14. Pi được tư tưởng là xác suất của chu vi C.

Các hằng số π được thực hiện thịnh hành vào toán học tập, chuyên môn cùng kỹ thuật. Trong lúc nó được lấy tên vào tân oán học tập thì nghệ thuật và khoa học nó không chọn cái tên. Nó được sử dụng vì chưng radio, lập trình sẵn máy vi tính cùng hằng số đồ dùng lý. Vì quý giá của Pi hết sức lâu năm đề xuất cách làm rất có thể đơn giản dễ dàng hóa là d*3,14.