Challenging Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ nhlhockeyshopuk.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Challenging là gì

difficult to giảm giá khuyến mãi with or achieve sầu, especially in a way that forces you lớn prove your skill or determination lớn succeed:
*

lớn start a new & better way of behaving, forgetting about any bad experiences in the past

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Lắp Đặt Tôn Lợp Mái Đúng Cách Lợp Tôn Lạnh Đúng Kỹ Thuật

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập nhlhockeyshopuk.com English nhlhockeyshopuk.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語