Công thức hóa học lớp 11

Lý tngày tiết hoá hữu cơ không hề ít bởi vì vậy phần bài xích tập cũng rất phong phú và đa dạng. Để các em làm cho xuất sắc các dạng bài xích tập phần hóa cơ học, Kiến Guru cung cấp cho các em Các bí quyết hoá học lớp 11 sẽ giúp giải nhanh bài xích toán hiđrocabon.

Bạn đang xem: Công thức hóa học lớp 11

*

I. Các cách làm hoá học tập lớp 11: Toán thù đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y ngulặng dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k với k là số liên kết π với vòng trong hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương thơm trình đốt cháy:

- Dựa vào số mol CO2 cùng H2O sau phản ứng ta hoàn toàn có thể khẳng định được nhiều loại hợp hóa học.

Quan hệ mol CO2 với H2O

Loại hiđrocabon

Pmùi hương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định quy định bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn khối hận lượng:

+ Bảo toàn ngulặng tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(vào nhân tố phân tử chỉ chứ C cùng H).

- Công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với các bài toán thù đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ Kân hận lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: Khi số C trung bình là số ngulặng (bằng mức độ vừa phải cộng của 2 số ngulặng tử C) thì số mol 2 hóa học cân nhau.

- Bài tân oán sử dụng hỗn hợp thành phầm nhằm liên tục đến tmê mệt gia bội nghịch ứng:

+ Dẫn thành phầm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 sệt, CaO, muối hạt khan,.... rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ nhỏng NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (dung nạp nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (kêt nạp CO2).

+ Dẫn toàn thể thành phầm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mHđôi mươi (dung nạp cả CO2 với nước).

+ Khối lượng hỗn hợp tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

+ Khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc vứt kết tủa, hâm nóng hỗn hợp lại thu được kết tủa nữa:

PT:

*

Các công thức hoá học tập lớp 11

II. Các cách làm hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trsống đi mới gồm đồng phân.

- Công thức tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken có đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối song và đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh khô đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối song, mỗi C sẽ link với 2 team thế (tương tự hoặc không giống nhau).

lấy ví dụ như cùng với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi vẫn còn 2C cùng H team rứa.

Nếu đề bài đòi hỏi tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu từng trải tính đồng phân (bao hàm đồng phân hình học) đã là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh khô đồng phân ankin:

Xét 2C có nối cha, từng C đang liên kết với cùng một đội gắng (giống như hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối tía đang còn 2C với H là nhóm cầm cố.

Ta có 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- Công thức tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol tất cả đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nhóm OH.

- Công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

Xem thêm: Thông Báo Điểm Chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 2015, Điểm Chuẩn 2015: Các Trường Khối Công An Nhân Dân

- Công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi sinh sống nhóm chức CHO.

- Công thức tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chđọng một nối song sinh sống đội chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối song sinh hoạt team chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

III. Các phương pháp hoá học tập lớp 11: Phản ứng nuốm Halogen

- Đây là phản nghịch ứng đặc thù của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogene tỉ lệ thành phần 1 : 1 thu được dẫn xuất monohalogene.

- Yêu cầu của đề: xác định phương pháp ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài vẫn mang đến %C, %H, hay %Haloren.

- Công thức tính:

Kết hợp với dữ khiếu nại đề cho, search n.

- Sau Khi khẳng định được CTPT, dựa vào số số lượng sản phẩm cố kỉnh nhằm tra cứu CTCT của ankan. khi bội phản ứng cùng với halogene đến thành phầm độc nhất, ankan vẫn là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ trọng 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu cầu của đề: xác minh phương pháp của dẫn xuất haloren.

- Dữ kiện: đề bài bác vẫn mang đến %C, %H, giỏi %Halogene cùng CTPT của ankan.

- PT:

- Công thức tính: (ví dụ cùng với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Các công thức hoá học lớp 11: Phản ứng cracking

- Phương thơm trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- Từ ankan đầu, sau phản bội ứng có thể thu nhiều chất sản phẩm.

- Kân hận lượng tất cả hổn hợp trước cùng sau bội phản ứng ko đổi:

=> giỏi

- Bảo toàn nguyên ổn tố C cùng H: khi đề bài xích mang đến đốt cháy tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng ta qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước bội phản ứng (một hóa học đã đơn giản và dễ dàng rộng nhiều chất).

- Số mol lếu hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- Hiệu suất phản ứng:

(Các phương pháp tương quan mang lại số mol ta hoàn toàn có thể sửa chữa bằng thể tích).

V. Các công thức hoá học tập lớp 11: Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng phá vỡ lẽ liên kết π. Liên kết π là links kết kém bền, đề xuất chúng dễ bị đứt ra để chế tạo thành link các nguyên tử không giống.

1. Cộng H2:

- Chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ngơi nghỉ nhiệt độ tương thích.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số liên kết π trong phân tử, 1π sẽ cộng cùng với 1H2.

- Tùy vào năng suất và tỉ lệ của làm phản ứng mà lại hỗn hợp Y có thể còn hiđrocacbon ko no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhị còn dư.

- Trong bội nghịch ứng cùng H2, số mol khí sau làm phản ứng luôn luôn bớt (nY X) cùng bằng mol H2 làm phản ứng:

- Bảo toàn kân hận lượng:

- (luôn luôn to hơn 1).

- Hỗn thích hợp X và Y chỉ biến hóa về chất lượng nhưng vẫn bảo toàn H với C, cần cố kỉnh vày đốt cháy Y ta hoàn toàn có thể đốt cháy X. Sử dụng định giải pháp bảo toàn ngulặng tố nhỏng bài xích tân oán đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương thơm trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương thơm trình tổng quát:

-

2. Cộng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon ko no

+ Vkhí bay ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Các công thức hoá học tập lớp 11: những bài tập về phản nghịch ứng của ankin bao gồm liên kết bố đầu mạch với hỗn hợp AgNO3/NH3

- Phản ứng xảy ra chỉ với ankin bao gồm nối tía đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ trọng 1:1

- Riêng với axetilen:

Phản ứng cùng với tỉ lệ 1:2.

- Gọi ,

+ k = 1: tất cả hổn hợp chỉ bao gồm ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin có 2 nối cha đầu mạch) và ank – 1 – in.

- Mkết tủa = Mankin + 107x (cùng với x là số nối ba đầu mạch).

*

Các cách làm hoá học tập lớp 11

Nếu nắm rõ được những bội nghịch ứng và Các bí quyết hoá học lớp 11 bên trên phía trên, những em đã giải được các dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện và áp dụng thật các các em nhé!