Công ty tường an

*Bạn đang xem: Công ty tường an

Xem đồ vật thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch nhlhockeyshopuk.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD cổ đông bự và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nhlhockeyshopuk.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc đổi nhân nhlhockeyshopuk.comự
Chỉ tiêu
*
Trước nhlhockeyshopuk.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu bán nhlhockeyshopuk.comản phẩm và CCDV 1,174,402,187 1,429,499,995 1,680,942,001 1,615,651,816


Xem thêm: Xem Phim Cương Thi Tiên Sinh Phần 3 Vietsub Hd, Xem Phim Thiên Sứ Bắt Ma 3

*

Xem đầy đủ
Tổng gia nhlhockeyshopuk.comản lưu cồn ngắn hạn 1,551,337,980 1,622,507,095 2,195,686,678 1,689,955,358
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước nhlhockeyshopuk.comau
EPnhlhockeyshopuk.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnhlhockeyshopuk.com (%)
GOnhlhockeyshopuk.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch nhlhockeyshopuk.comale Trướcnhlhockeyshopuk.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nhlhockeyshopuk.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nhlhockeyshopuk.comàn EPnhlhockeyshopuk.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DHA Hnhlhockeyshopuk.comX 6.8 43.0 6.3 646.5
DRL Hnhlhockeyshopuk.comX 6.7 57.4 8.6 551.0
HDG Hnhlhockeyshopuk.comX 6.7 43.7 6.5 6,456.9
LIX Hnhlhockeyshopuk.comX 6.5 56.5 8.7 1,859.8
TAC Hnhlhockeyshopuk.comX 6.6 56.5 8.5 2,015.6
TV2 Hnhlhockeyshopuk.comX 6.6 56.6 8.6 1,998.8
BBC HNX 6.5 63.0 9.7 1,047.1
CCV Upcom 6.7 22.0 3.3 39.6
FT1 Upcom 6.5 50.6 7.8 358.2
Pnhlhockeyshopuk.comL Upcom 6.8 26.0 3.9 323.7Xem thêm: Cách May Quần Lửng Ống Rộng Bài Bản Chi Tiết Từ A, Cách Cắt May Quần Suông Nữ Ống Rộng

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nhlhockeyshopuk.com tổng thích hợp từ những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước đầy đủ rủi ro khủng hoảng như thế nào vày áp dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Blogs