Top 10 Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2020

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán được nhlhockeyshopuk.com tham khảo, chọn lọc trong Tlỗi viện đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này để giúp những em học sinh ôn tập, củng cầm cố kỹ năng, chuẩn bị mang đến bài thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học tập đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 2 tiếng việt lớp 5 năm 2020

mà hơn nữa, đó cũng là tư liệu chất lượng cho những thầy cô Khi ra đề học kì 2 cho những em học sinh. Mời thầy cô, phú huynh và những em cùng xem thêm.


Đề thi Toán thù lớp 5 cuối học kì 2

2. 20 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2021 4. 10 Đề thi Toán lớp 5 cuối học tập kì 2 Tải các

1. Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

2. trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2021

Đề thi Toán thù lớp 5 học tập kì 2 Số 1

Khoanh tròn trước vần âm vấn đáp đúng trong mỗi câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân gồm 55 đơn vị chức năng, 7 xác suất, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phxay trừ 712,54 - 48,9 bao gồm tác dụng đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........


Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tập gồm 18 thiếu nữ cùng 12 phái mạnh. Hỏi số học viên phụ nữ chiếm bao nhiêu Phần Trăm số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người đi xe cộ trang bị từ xuất phát trường đoản cú A lúc 8 tiếng nửa tiếng và cho B thời gian 9h 42 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Em hãy tính gia tốc mức độ vừa phải của xe cộ máy cùng với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang tất cả đáy to 150 m và lòng nhỏ xíu bởi 3/5 lòng Khủng, chiều cao bằng

*
lòng béo. Tính diện tích đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán thù năm 2021

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)


Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và hiệu quả của phnghiền tính đúng từng phnghiền tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) Có lời giải, phnghiền tính cùng tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi từ A cho B là (0,25 Điểm)

9h 42 phút - 8 tiếng 1/2 tiếng = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút ít = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa phải của xe cộ trang bị là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) Có giải thuật, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = 20 (0,25 Điểm)

x = 20 : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 2

Ghi lại chữ cái trước câu vấn đáp đúng (từ bỏ câu 1 đến câu 6) - từ bỏ câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 3,5m; chiều rộng lớn 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật kia là?


A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ dùng hình quạt bên cho biết thêm tỉ số Xác Suất những phương tiện được thực hiện nhằm đến trường học tập của 1600 học viên đái học tập. Số học viên đi dạo mang đến ngôi trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 3đôi mươi học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

25% của một giờ đồng hồ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2

d) 3 phút ít 40 giây = ............. giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một fan đi xe sản phẩm xuất hành trường đoản cú A thời điểm 8 giờ đồng hồ khoảng 30 phút cùng mang lại B thời gian 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc mức độ vừa phải của xe pháo sản phẩm với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình bên. Tính diện tích S hình thang, biết nửa đường kính hình tròn là 5cm với lòng bự cấp 3 lần đáy bé.

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

B

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: Đ - S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút ít 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

a, X = 3,71

b, X = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có lời giải, phxay tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi trường đoản cú A đến B là


9h 42 phút - 8 giờ đồng hồ nửa tiếng = 1 tiếng 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút ít = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe thiết bị là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /tiếng (0,25 điểm)

Câu 10: Tính được:

- Đáy nhỏ xíu, đáy phệ, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán thù khác:

Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số thoải mái và tự nhiên, phân số, số thập phân với các phép tính với bọn chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ lâu năm, diện tích cùng thời gian, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích S, thể tích các hình đã học tập.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải bài toán về vận động đều, tìm kiếm nhì số lúc biết tổng hiệu của nhị số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

3. trăng tròn Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2020

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút ít 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ tất cả 2 lần bán kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cmét vuông

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang gồm mức độ vừa phải cộng hai đáy là 5cm cùng độ cao là 3,2 centimet thì diện tích hình thang kia là:

A. 8cm2

B. 32cm2

C. 16 cmét vuông

D. 164cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng con đường AB nhiều năm 120 km mất 2 giờ khoảng 30 phút. Vận tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác bao gồm độ nhiều năm lòng là 45 centimet. Độ dài đáy bằng

*
độ cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch cất 20% muối bột. Hỏi bắt buộc đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối hạt chứa 10% muối? (1 điểm)


Để luôn thể hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về huấn luyện và đào tạo cùng học hành các môn học tập lớp 5, nhlhockeyshopuk.com mời các thầy giáo viên, các bậc prúc huynh với chúng ta học sinh truy cập team riêng biệt dành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất hy vọng nhận ra sự cỗ vũ của các thầy cô với các bạn.


Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

II- Phần trường đoản cú luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

Xem thêm: Đồng Hồ Nữ Thời Trang Gucci Collection, Đồng Hồ Gucci Giá Tốt Tháng 4, 2021

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cmét vuông 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Kăn năn lượng muối bột vào 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Kăn năn lượng hỗn hợp sau khi thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề xuất đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Đề, bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Sở đề thi cuối học kì 2 lớp 5 những môn

4. 10 Đề thi Tân oán lớp 5 cuối học tập kì 2 Tải nhiều

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Tân oán Đề 1

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng cho các câu sau đây.

a. Chữ số 9 trong số 25, 309 ở trong mặt hàng nào?


A. Hàng 1-1 vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương thơm gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích S hình thang tất cả lòng béo là 25 centimet, lòng bé dại 21 centimet và chiều cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng cùng với vệt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe pháo ô tô căn nguyên và một cơ hội, một xe cộ đi tự A cho B cùng với tốc độ 43 km/ giờ đồng hồ, một xe cộ đi từ B mang đến A cùng với tốc độ 45 km/ tiếng. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 2đôi mươi km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy tiếng nhị xe hơi gặp gỡ nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho nhị số thập phân gồm tổng bằng 69,85. Nếu gửi dâu phẩy sống số bé nhỏ sang trọng buộc phải một hàng ta được số phệ. Tìm nhì số đã cho?

Trả lời:

- Số lớn là: …………

- Số nhỏ bé là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán thù - Số 1

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý cho đến 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý mang đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. Đ

b. S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý mang lại 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cmét vuông 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phxay tính mang đến 0,5 điểm.

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả nhị xe hơi đi được quãng đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phnghiền tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian nhì xe hơi chạm chán nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phnghiền tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* Nếu thiếu thốn hoặc sai danh số một đợt trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số mang lại 0,5 điểm.

Số Khủng là: 63,5

Số bé xíu là: 6,35

Các đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tân oán khác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài bác làm cho.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhỏ độc nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một tín đồ thợ làm một sản phẩm không còn 1 giờ đồng hồ nửa tiếng. Người kia làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 giờ 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có từng nào số thập phân trọng tâm 0,5 với 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất các số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một trong những biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương gồm diện tích S bao quanh là 36 dmét vuông. Thể tích hình lập phương thơm kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút, một ô tô đi tự A đến B cùng với gia tốc 54 km/tiếng, cùng lúc kia một xe cộ thứ đi trường đoản cú B mang đến A với gia tốc 36 km/tiếng. Hỏi:

a. Hai xe chạm mặt nhau cơ hội mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe cộ chạm mặt nhau phương pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nkhô cứng (1 điểm)


Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút ít = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng nhị tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai fan chạm mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai tín đồ chạm mặt nhau lúc:

2 tiếng đồng hồ + 7 giờ 1/2 tiếng = 9h nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ chạm chán nhau cách A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nkhô nóng (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Đề cưng cửng, đề ôn tập học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Bảng kiến tạo ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời hạn với toán thù hoạt động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: Hỗn số được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong số đó bao gồm 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi đá quý. bởi vậy 1/5 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ dịp 9 giờ kém 10 phút ít cho 9 giờ trong vòng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một thị xã gồm 320ha khu đất trồng cây coffe với 480ha khu đất tLong cây cao su. Hỏi diện tích đất tLong cây cao su bởi bao nhiêu tỷ lệ diện tích S khu đất tLong cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương thơm gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe vật dụng xuất phát trường đoản cú A cơ hội 8 tiếng nửa tiếng và mang đến B thời điểm 9h trong vòng 30 phút. Quãng mặt đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc mức độ vừa phải của xe máy cùng với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng lớn bởi 90m. Người ta tdragon lúa bên trên thửa ruộng kia, mức độ vừa phải cứ đọng 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và lý giải giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm


Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo máy xuất hành từ A lúc 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút với mang lại B lúc 9h 1/2 tiếng. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính tốc độ mức độ vừa phải của xe pháo thứ cùng với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi hết quảng con đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa đủ của xe thiết bị là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng lớn bằng 90m. Người ta tLong lúa bên trên thửa ruộng kia, vừa đủ cứ đọng 100mét vuông thu được 15kilogam thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

1trăng tròn x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng kia, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để xem toàn bộ đề thi học tập kì 2 lớp 5, mời chúng ta cài tệp tin về nhằm ôn tập thêm những môn khác. Dường như, mời các bạn bài viết liên quan các đề thi môn Tân oán lớp 5 học kỳ 2 trên Thư viện đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 5 bên trên nhlhockeyshopuk.com, Giao hàng giỏi mang đến kỳ thi đặc trưng chuẩn bị diễn ra vào thời hạn tới!

Để chuẩn bị cho những đề thi học kì 2 lớp 5, chúng ta học viên tìm hiểu thêm những bộ đề thi sau đây: