Đề thi đại học môn toán khối b

Boundaries Updated and Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối b

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis
*

*

Xem thêm: Mách Người Mới Nuôi Cách Phân Biệt Hoa Mi Trống Mái Dễ Dàng, Cách Phân Biệt Họa Mi Trống Mái Chính Xác Nhất

*

*

Getting More Done: Wielding Intention và Planning khổng lồ Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Chip Core, và Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

Đáp án chính thức môn Tân oán - Khối hận B - Kỳ thi Đại học tập năm 2011

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀ CHÍNH THỨCĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011Môn: TOÁN; Khối hận B(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)ĐÁPhường ÁN − THANG ĐIỂMCâu Đáp án Điểm1. (1,0 điểm)Khi m = 1, ta có: y = x4– 4x2+ 1.• Tập xác định: D = R.• Sự trở thành thiên:– Chiều đổi thay thiên: y' = 4x3– 8x; y' = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2.±0,25Hàm số nghịch biến trên những khoảng (– ∞; – 2 ) cùng (0; 2 ); đồng biến bên trên cáckhoảng (– 2; 0) và ( 2; + ∞).– Cực trị: Hàm số đạt cực đái tại x = 2;± yCT = – 3, đạt cực to trên x = 0; yCĐ = 1.– Giới hạn: lyên lyên ổn .x xy y→ − ∞ → + ∞= = +Trang 1/4∞0,25– Bảng trở nên thiên:0,25• Đồ thị:0,252. (1,0 điểm)y'(x) = 4x3– 4(m + 1)x = 4x(x2– m – 1); y'(x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x2= m + 1 (1). 0,25Đồ thị hàm số tất cả cha điểm cực trị, khi và chỉ khi: (1) tất cả nhị nghiệm rành mạch khác 0⇔ m > – 1 (*).0,25khi đó: A(0; m), B( 1;m− + – m2– m – 1) cùng C( 1;m + – m2– m – 1).Suy ra: OA = BC ⇔ m2= 4(m + 1) ⇔ m2– 4m – 4 = 00,25I(2,0 điểm)⇔ m = 2 ± 2 2; thỏa mãn (*). Vậy, quý hiếm cần tìm: m = 2 –2 2 hoặc m = 2 + 2 2. 0,251. (1,0 điểm)Phương trình đang mang đến tương tự với: sinx(1 + cos2x) + sinxcosx = cos2x + sinx + cosx 0,25⇔ cos2x(sinx – 1) + cosx(sinx – 1) = 0 ⇔ (sinx – 1)(cos2x + cosx) = 0 0,25• sinx = 1 ⇔ x =2π+ k2π. 0,25II(2,0 điểm)• cos2x = – cosx = cos(π – x) ⇔ x =3π+ k2.3πVậy, pmùi hương trình đã đến có nghiệm: x =2π+ k2π; x =3π+ k23π(k ∈ Z).0,25+ ∞– 3 – 31x – ∞ –+ ∞2 0 2y' – 0 + 0 – 0 +y+ ∞xy–2 22− 2–31O