2022 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ĐỀ 1 ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 CUỐI HỌC KÌ 2

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê say khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Top 30 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 tất cả giải đáp (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttránh trí tuệ sáng tạo

Top 30 Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 6 tất cả lời giải (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttách sáng sủa tạo


Top 30 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án sách mới Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được soạn bsát hại công tác Tân oán 6 new năm 2021 - 2022. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ chúng ta ôn tập & đạt điểm trên cao trong các bài xích thi Tân oán lớp 6.

Bạn đang xem: 2022 sách kết nối tri thức đề 1 đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2

- Sở sách Kết nối học thức cùng với cuộc sống

- Bộ sách Cánh diều

- Sở sách Chân trời sáng sủa tạo

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tác ...

Đề thi Học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(ko kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay mộc sau đây bao gồm ngoài mặt gì:

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 có câu trả lời (3 đề) | Kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định không nên là:

A) Hình vuông ABCD bao gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) Hình vuông ABCD gồm bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D cân nhau.

C) Hình vuông ABCD gồm hai tuyến đường chéo bởi nhau: AC = BD.

D) Hình vuông ABCD gồm nhị cặp cạnh đối song tuy vậy AB với BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập đúng theo những ước thông thường của 12 với 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi đều bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn bên dưới là:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 6 tất cả câu trả lời (3 đề) | Kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: Có từng nào số nguim x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ao ước lát nền mang lại 1 căn chống trong phòng mình có hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch ốp lát nền được thực hiện là gạch ốp vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa nên áp dụng từng nào viên gạch (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): Bạn Hà gồm 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi color kim cương. Hà rất có thể phân tách nhiều tốt nhất vào bao nhiêu túi làm thế nào để cho số bi đỏ với bi tiến thưởng được phân tách đầy đủ vào các túi? Khi đó mỗi túi tất cả từng nào viên bi đỏ và xoàn.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có ngoại hình gì:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 6 có giải đáp (3 đề) | Kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được dòng đồng hồ đeo tay là hình bao gồm 6 cạnh với triển khai đo bằng thước dùng để kẻ thấy 6 cạnh kia đều nhau phải là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định không đúng là:

A) Hình vuông ABCD có tứ cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) Hình vuông ABCD có tư góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D đều bằng nhau.

C) Hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) Hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối tuy nhiên tuy vậy AB và BC; CD với AD.

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 6 tất cả giải đáp (3 đề) | Kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng bởi tứ cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng vị tư góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì bao gồm hai tuyến đường chéo bởi nhau: AC = BD

D) không đúng bởi vì AB với BC; CD với AD không hẳn các cạnh đối nên nó ko song tuy nhiên.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 với 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

trăng tròn = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -trăng tròn vày 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới gồm chu vi cân nhau. Độ dài cạnh của hình vuông vắn dưới là:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 6 gồm lời giải (3 đề) | Kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông yêu cầu chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: Có bao nhiêu số nguyên ổn x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết mang đến 2 vừa chia hết cho 5 thì y đề xuất có giá trị là 0

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia không còn mang đến 3 cùng 9 thì tổng những chữ số của nó yêu cầu phân chia hết cho 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 phải ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia không còn mang đến 3 và phân chia hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn uống phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa buộc phải dùng để lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được rất nhiều tốt nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với xoàn mỗi túi là gần như nhau nên 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Do kia x là ước chung của 42 với 30.

Mặt khác x lớn nhất (phân chia vào những túi nhất) nên x là ước bình thường lớn số 1 của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu tiến thưởng từng túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hợp 1: Với x + 5 = 1 (phi lí do x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 2: Với x + 5 = 15 thì x = 10 

Lúc đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường đúng theo 3: Với x + 5 = 3 (phi lí vì chưng x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 4: Với x + 5 = 5 thì x = 0

lúc đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ...

Đề thi Học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không nhắc thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác định sau:

A) Một số phân chia hết cho 9 thì luôn luôn phân tách không còn cho 3.

B) Nếu hai số chia không còn đến 3 thì tổng của nhị số đó phân tách hết mang đến 9.

C) Mọi số chẵn thì luôn luôn phân chia không còn đến 5.

Xem thêm: Cách Trị Sẹo Thâm Là Gì ? Cần Lưu Ý Những Gì Sau Điều Trị Sẹo Thâm

D) Số chia không còn mang đến 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại vai trung phong đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đông đảo.

Câu 4: Cách viết nào dưới đây được Call là đối chiếu số 80 ra quá số ngulặng tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định làm sao tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) Hình vuông có tư cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang gồm hai tuyến phố chéo đều bằng nhau.

Câu 6: Thđọng trường đoản cú triển khai phxay tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phxay phân chia – phép cùng – lũy quá.

B) Phnghiền cộng – lũy vượt – phxay chia.

C) Lũy quá – phxay cùng – phép phân chia.

D) Lũy thừa – phxay chia – phép cùng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): Tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): Một team y tế có gồm 2đôi mươi thiếu nữ và 280 nam giới dự tính chia thành các team làm sao cho số đàn bà cùng số nam giới làm việc từng team số đông nhau, biết số team phân tách được nhiều rộng 1 đội và ko lớn hơn 5 đội. Hỏi có thể phân thành mấy nhóm? khi kia từng đội tất cả bao nhiêu phái mạnh bao nhiêu con gái.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật có chiều dài là 27centimet với chiều rộng lớn là 15centimet.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A phân chia hết đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = bao gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số phần tử của tập thích hợp ta và tính theo công thức tính số số hạng.

Số bộ phận của tập phù hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong số xác minh sau:

A) Một số chia không còn cho 9 thì luôn luôn phân tách hết cho 3.

B) Nếu hai số phân tách không còn mang lại 3 thì tổng của nhì số kia phân tách không còn cho 9.

C) Mọi số chẵn thì luôn luôn phân tách hết mang lại 5.

D) Số phân tách không còn cho 2 là số tất cả chữ số tận thuộc bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì chưng số phân chia hết cho 9 gồm dạng 9k mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia không còn cho 3

B) sai vày 6 và 9 phân tách không còn mang đến 3 tuy nhiên tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không chia hết đến 9.

C) không nên do 42 là số chẵn tuy nhiên ko chia không còn đến 5.

D) Sai bởi số gồm tận thuộc là 3 không phân tách hết cho 2 ví dụ 33 không chia hết mang đến 2.

Câu 3: Hình không có trung tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác rất nhiều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần nhiều được màn biểu diễn bên dưới hình sau

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 6 tất cả lời giải (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến đường chéo.

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía con đường chéo cánh.

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 6 gồm lời giải (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">