33 ĐỀ THI KÌ 2 LỚP 1 MÔN TOÁN

Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu độc nhất là:

A.

Bạn đang xem: 33 đề thi kì 2 lớp 1 môn toán

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay thức thì sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phép tính: 39centimet + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Truyện Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây Truyện Chữ, Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Thđọng bảy, chủ nhật

B. Thđọng nhì, thứ bố, sản phẩm công nghệ tư

C. Thứ nhì, vật dụng tía, thứ tứ, trang bị năm

D. Thứ nhị, lắp thêm tía, thiết bị tứ, trang bị năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phxay tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bòng đơn vị Nam tất cả 65 trái, ba sẽ hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bòng công ty Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99