ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TPHCM 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52620305 Quản lý mối cung cấp lợi tdiệt sản A00; A01; B00; D01 ---
2 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 ---
3 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00 ---
4 52900109 Kỹ Thuật Không Gian A00; A01 ---
5 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 ---
6 52520216 Kỹ thuật điều khiển và auto hóa A00; A01 ---
7 52520212 Kỹ thuật y sinh* A00; A01; B00 ---
8 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 ---
9 52420201 Công nghệ sinch học A00; A01; B00; D01 ---
10 52510605 Logistics với quản lý chuỗi cung ứng* A00; A01; D01 ---
11 52510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01 ---
12 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 ---
13 52460112 Toán ứng dụng A00; A01 ---
14 52440112 Hóa học A00; A01; B00 ---
15 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 ---
16 52340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 ---
17 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 ---
18 30402 Công nghệ sinc học tập (West of England) A00; A01; B00; D01 ---
19 30401 Công nghệ sinh học tập (Nottingham) A00; A01; B00; D01 ---
20 20306 Quản trị sale (Houston) A00; A01; D01 ---
21 20304 Quản trị sale (New South Wales) A00; A01; D01 ---
22 20303 Quản trị sale (AUT) A00; A01; D01 ---
23 203023 Quản trị sale (West of England)(4+0) A00; A01; D01 ---
24 203022 Quản trị marketing (West of England)(3+1) A00; A01; D01 ---
25 203021 Quản trị kinh doanh (West of England) (2+2) A00; A01; D01 ---
26 20301 Quản trị marketing (Nottingham) A00; A01; D01 ---
27 11207 Kỹ thuật máy vi tính (Binghamton) A00; A01 ---
28 11205 Kỹ thuật laptop (Rutgers) A00; A01 ---
29 11202 Công nghệ biết tin (West of England) A00; A01 ---
30 11201 Công Nghệ Thông Tin (Nottingham) A00; A01 ---
31 11107 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Binghamton) A00; A01; D01 ---
32 11105 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Rutgers) A00; A01; D01 ---
33 10807 Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông (Binghamton) A00; A01 ---
34 10805 Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông (Rutgers) A00; A01 ---
35 10804 Kỹ thuật năng lượng điện tử, media (New South Wales) A00; A01 ---
36 10802 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (West of England) A00; A01 ---
37 10801 Kỹ thuật năng lượng điện tử, media (Nottingham) A00; A01 ---

*

QSQ-Trường ĐH Quốc Tế ( ĐHQG TPhường.HCM)