Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2016

quý khách hàng sẽ sinh hoạt đây

Trang chủ » Tin Tuyển sinh » Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch » Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2016

Quý Khách vẫn xem: Điểm chuẩn chỉnh đại học y tế phạm ngọc thạch 2016

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D720101Y đa khoa 22.8 
2D720601Răng - Hàm - Mặt 23.2 
3D720501Điều chăm sóc (có đôi mươi tiêu chuẩn chuyên ngành Gây mê Hồi sức) 21.25 
4D720332Xét nghiệm y học 22.5 
5D720330Kỹ thuật hình ảnh y học 21.9 
6D720199Khúc xạ Nhãn khoa trăng tròn.2 
7D720301Y tế công cộng 21.3 

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D720101Y nhiều khoaB24 
2D720601Răng Hàm MặtB24.75 
3D720301Y tế Công cộngB23.25 
4D720501Điều DưỡngB22 
5D720332Xét nghiệm Y họcB23.75 
6D720330Kỹ thuật Hình ảnh Y họcB23.5 
7D720199Khúc xạ nhãn khoaB23.25 
8C720502Hộ sinhBtrăng tròn.5 

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2013

Chưa cập nhật

nhlhockeyshopuk.com Việt Nam - Cổng thông tin hỗ trợ tư vấn tuyển sinch, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp !

nhlhockeyshopuk.com

Xem nhiều


*

KHỐI NGÀNH KINH TẾ

KHỐI NGÀNH LUẬT