Đơn Thức Chia Hết Cho Đơn Thức Khi Giá Trị Của Số Tự Nhiên Là

Đơn thức A=(frac12x^2ny^3) chia hết cho 1-1 thức B=(-3x^n+2y^n+1) Lúc giá trị của số tự nhiên và thoải mái n là...Bạn đang xem: Đơn thức chia không còn đến solo thức Khi quý hiếm của số tự nhiên là


*

*

Để solo thức A chia hết mang đến -3xn+2yn+1Khi còn chỉ khi

(heptegincasesn+2le2n\n+1le3endcasesLeftrightarrowheptegincasesn+2le2n\nle2endcases)

Ttuyệt n = 2 vào(n+2le2n), ta bao gồm :

(2+2le2 imes2)(t/mãn)

Vậy n(le2)thì Đơn thúc A phân tách không còn mang lại solo thức B

Để solo thức A phân chia hết đến solo thức B thì

(heptegincasesn+1ge3\2ge n-1endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesnge2\nle3endcases)

(Leftrightarrow2le nle3)

(Leftrightarroworbregincasesn=2\n=3endcases)

1. Tính cực hiếm của những biểu thức sau:

A = 2 x a + 19 - 2 x b Lúc a - b = 1000

2.Tìm số tự nhiên và thoải mái y nhằm biểu thức A = 218 - (2 x y - 8) có mức giá trị lớn nhất. Giá trị lớn số 1 của A là bao nhiêu?

3. Cho một vài tự nhiên có tứ chữ số phân tách không còn cho tất cả 2 cùng 5. Nếu quăng quật chữ số mặt hàng đơn vị chức năng thì được một vài có tía chữ số, số này bé hơn số vẫn đến 1638 đơn vị chức năng. Tìm số sẽ mang lại.

Bạn đang xem: Đơn thức chia hết cho đơn thức khi giá trị của số tự nhiên là

1.

A = 2 x a + 19 - 2 x b = 2 x (a - b) + 19 = 2 x 1000 + 19 = 2000 + 19 = 2019

2.

A = 218 - (2 x y - 8)

Để A lớn nhất thì 2 x y - 8 bắt buộc nhỏ tốt nhất yêu cầu 2 x y nhỏ độc nhất vô nhị nên y nhỏ nhất

Mà y là số tự nhiên nên y = 0

Thay vào tính A = ..........

Số thoải mái và tự nhiên chia hết cho cả 2 và 5 thì chữ số sản phẩm đơn vị nó là 0.

Xem thêm: Lời Bài Hát Điệp Khúc Tình Yêu, (Trần Tiến)

khi vứt chữ số này đi thì số đó bớt 10 lần, tức thị số cũ = 10 lần số mới

Hay số new kém số cũ 9 lần số mới

Số new là: 1638 : 9 = 182

Số cũ là: 182 x 10 = 1820

Hãy viết các đối kháng thức đồng dạng cùng với đơn thức x2y sao cho trên x = -1 và y = 1, giá trị của những solo thức chính là số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Các đối chọi thức đồng dạng với đối chọi thức x2y gồm dạng k.x2y với k là hằng số không giống 0

Tại x = -1 ; y = 1 ta bao gồm : k.x2y = k.(-1)2.1 = k.

Để tại x = -1 ; y = 1, quý hiếm của đối kháng thức là số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại rộng 10 thì k yêu cầu là số tự nhiên bé dại rộng 10 ⇒ k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vậy những đối chọi thức kia là: x2y, 2x2y, 3x2y, 4x2y, 5x2y, 6x2y, 7x2y, 8x2y, 9x2y.

hãy viết các 1-1 thức đồng dạng cùng với solo thức x^2 làm sao để cho trên x = -1 với y = 1, quý giá của những đối chọi thức sẽ là số thoải mái và tự nhiên bé dại hơn 10

hãy viết những đối kháng thức đồng dạng với đối chọi thức x^2 thế nào cho trên x = -1 với y = 1, cực hiếm của các 1-1 thức chính là số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại hơn 10

Tìm ĐK của số tự nhiên và thoải mái n (n > 0) để 1-1 thức B = 4 x 4 y 4 chia không còn đối kháng thức C = x n - 1 y 4 là

A. n = 5

B. 0

C. n ≥ 5

D. n = 0

Ta có B : C = ( 4 x 4 y 4 ) : ( x n - 1 y 4 )

Đơn thức B phân tách không còn đến solo thức C lúc 4 ≥ n – 1 => n ≤ 5

Hay 0

Đáp án cần lựa chọn là: B

Hãy viết những 1-1 thức đồng dạng cùng với solo thứcx2y làm thế nào cho tại x= -1 với y= 1 quý hiếm của các solo thức sẽ là số thoải mái và tự nhiên nhỏ hơn 10

Hãy viết các đối kháng thức đồng dạng với đối kháng thức x2y sao cho trên x = -1 cùng y = 1, quý hiếm của các đơn thức sẽ là số thoải mái và tự nhiên nhỏ hơn 10.