MOTO MINI

Xe mokhổng lồ mini 50cc (Cam Đen Repsol) gồm bé tương đối 5 âm tkhô nóng + 2 đèn LED chiếu sáng cảm ứng