Giá Xăng Dầu Tháng 4 Năm 2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 3309/BCT-TTTN V/v điều hành marketing xăng dầu

TP Hà Nội, ngày 13 mon 6 năm 2022

Kính gửi:

- Các thương nhân mai dong kinh doanh xăng dầu; - Các tmùi hương nhân phân păn năn xăng dầu.

Bạn đang xem: Giá xăng dầu tháng 4 năm 2016

Căn cứ đọng Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 mon 9 năm năm trước của nhà nước về marketing xăng dầu (sau đây Gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 95/2021/NĐ-CPhường. ngày 01 mon 11 năm 2021 của nhà nước sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị địnhsố 83/2014/NĐ-CP.. ngày 03 mon 9 năm 2014 về marketing xăng dầu (tiếp sau đây Gọi tắtlà Nghị định số 95/2021/NĐ-CP);

Cnạp năng lượng cứ Thông bốn số17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở trưởng Sở Công Thương sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông bốn số38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở trưởng Bộ Công Thương thơm quy địnhcụ thể một trong những điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. ngày 03 mon 9 năm 2014 củaChính phủ về marketing xăng dầu (sau đây Gọi tắt là Thông tứ số17/2021/TT-BCT);

Căn uống cứ đọng Thông tứ liên tịch số39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Công Thương thơm - Tàichính qui định về cách thức tính giá chỉ cơ sở; nguyên tắc hìnhthành, cai quản, thực hiện Quỹ Bình ổn giácùng quản lý điều hành giá xăng dầu theo chế độ trên Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. ngày 03mon 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thôngtư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Cnạp năng lượng cứ Thông bốn số90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương thơm sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm năm trước giải pháp về phương pháp tính giácơ sở; qui định ra đời, quản lý, thực hiện Quỹ Bình ổn giá cùng quản lý giá xăng dầu theo quy địnhtại Nghị định số 83/2014/NĐ-CPhường. ngày 03 tháng 9 năm năm trước của Chính phủ về kinhdoanh xăng dầu (tiếp sau đây điện thoại tư vấn tắt làThông tứ số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Cnạp năng lượng cứ Thông bốn số103/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 1một năm 2021 của Sở trưởng BộTài chủ yếu chỉ dẫn cách tiến hành trích lập, đưa ra thực hiện, làm chủ Quỹ Bình ổn giá bán xăng dầu (sau đâyGọi tắt là Thông bốn số 103/2021/TT-BTC);

Căn uống cứ đọng Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18 mon 1một năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm trả lời phương pháp xácđịnh nhân tố cấu thành trong bí quyết giá chỉ đại lý xăng dầu(tiếp sau đây hotline tắt là Thông tư số 104/2021/TT-BTC);

Căn uống cđọng Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 mon 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Việc phát hành suốt thời gian ápdụng Xác Suất păn năn trộn nguyên liệu sinch học tập với nhiên liệutruyền thống;

Căn uống cứ đọng Công vnạp năng lượng số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 mon 1hai năm 2017 của Văn uống chống Chínhlấp về điều hành quản lý kinh doanh xăng dầu;

Căn uống cđọng những Công văn uống của Bộ Tàithiết yếu số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng bốn năm2018 về chào làng giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày06 tháng tư năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng4 năm 2018 về công bố giá chỉ cơ sở mặtmặt hàng xăng RON95;

Cnạp năng lượng cứ đọng Công văn số 1134/VPCP-KTTHngày 23 tháng tư năm 2018 của Vnạp năng lượng chống nhà nước về chào làng giá các đại lý xăng dầu;

Căn uống cứ đọng Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 mon 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuếbảo vệ môi trường;

Cnạp năng lượng cđọng Công văn số 7779/BTC-QLG ngày25 mon 6 năm 20trăng tròn của Sở Tài chủ yếu về việc điều chỉnh ngân sách sale địnhnấc, ngân sách định nút gửi xăng dầu từ bỏ quốc tế về ViệtNam vào giá cơ sở xăng dầu;

Cnạp năng lượng cứ đọng Công vnạp năng lượng số 5837/BTC-QLG ngày03 mon 6 năm 2021 của Sở Tài bao gồm về câu hỏi kiểm soát và điều chỉnh chiphí kinh doanh định mức, ngân sách định mức đưa xăng dầu từnước ngoài về toàn nước vào giá chỉ cơ sở xăng dầu;

Cnạp năng lượng cứ Công văn số 211/BTC-QLG ngày10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài bao gồm thông tin một vài khoản định mức vào giácác đại lý xăng dầu;

Căn uống cứ đọng Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo đảm an toàn môingôi trường so với xăng, dầu, mỡ nhờn;

Căn cứ đọng công vănsố 2902/BTC-QLG ngày 30 mon 3 năm 2022 của Bộ Tài thiết yếu về thuế suất thuế nhập vào bình quân gia quyền vận dụng vào bí quyết tính giá cơsngơi nghỉ xăng dầu;

Căn uống cứ Công vnạp năng lượng số 592/BTC-QLG ngày10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính tham gia chủ ý phươngán quản lý sale xăng dầu;

Căn cứ thực tiễn cốt truyện Chi phí phẩm xăng dầu quả đât Tính từ lúc ngày01 tháng 6 năm 2022 cho đến khi hết ngày 12 tháng 6 năm 2022 (dưới đây Gọi tắt là kỳcông bố) và địa thế căn cứ chế độ tính giá đại lý, trả lời giải pháp trên Nghị địnhsố 95/2021/NĐ-CP. , Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tứ số 103/2021/TT-BTC, Thông bốn số 104/2021/TT-BTC;

Bộ Công Tmùi hương công bố giá chỉ cơ sở các món đồ xăng dầu tiêu dùng thông dụng bên trên Thị phần, nlỗi sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ công bố2 đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá chỉ đại lý kỳ chào làng với mức giá cơ sở kỳ trước tức tốc kề

(đồng/lkhông nhiều,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=<(3):(1)>x100

1. Xăng E5RON92

30.335

31.217

+882

+2,91

2. Xăng RON95-III

32.078

32.575

+497

+1,55

3. Dầu điêzen 0.05S

26.394

29.420

+3.026

+11,46

4. Dầu hỏa

25.346

28.139

+2.793

+11,02

5. Dầu Madút ít 180CST 3.5S

20.901

đôi mươi.357

-544

-2,60

Trước đều tình tiết Chi phí phẩmxăng dầu thế giới vào thời gian cách đây không lâu cùng tiến hành quản lý và điều hành giá xăng dầu theo cơ chế Thị phần bao gồm sự thống trị của Nhà nước, Bộ Công Thươngvà Sở Tài bao gồm quyết định:

1. Quỹ Bình ổn định giáxăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;

- Xăng RON95: 0 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít;

- Dầu madút: 300 đồng/kg.

1.2. Chi áp dụng Quỹ Bình ổn định giá chỉ xăng dầu

- Xăng E5RON92: 100 đồng/lít;

- Xăng RON95: 200 đồng/lít;

- Dầu điêzen:400 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 300 đồng/lít;

- Dầu madút: 0 đồng/kilogam.

2. Giá phân phối xăng dầu

Sau lúc thực hiện câu hỏi trích lập, chisử dụng Quỹ Bình ổn định giá chỉ xăng dầu tại Mục 1 nêu bên trên, giácung cấp các món đồ xăng dầu chi tiêu và sử dụng thông dụng bên trên thị trườngkhông cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không đảm bảo hơn 31.117đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không đảm bảo hơn32.375 đồng/lít;

- Dầu điêzen0.05S: không đảm bảo hơn 29.0trăng tròn đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 27.839 đồng/lít;

- Dầu madút ít 180CST 3.5S: không caohơn đôi mươi.357 đồng/kilogam.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổngiá chỉ xăng dầu đối với những sản phẩm xăng dầu: Áp dụng từ 15tiếng 00’ ngày 13 mon 6 năm 2022.

- Điều chỉnh giá cả các mặt hàng xăng dầu: Do tmùi hương nhân làm mối kinhdoanh xăng dầu, tmùi hương nhân phân păn năn xăng dầu lý lẽ nhưng mà ko mau chóng rộng 15tiếng 00’ ngày 13 mon 6 năm 2022 so với các mặt hàng tănggiá và không muộn hơn 15 giờ đồng hồ 00’ ngày 13 tháng 6 năm 2022 so với các sản phẩm ưu đãi giảm giá.

Xem thêm: Cách Trị Sẹo Thâm Là Gì ? Cần Lưu Ý Những Gì Sau Điều Trị Sẹo Thâm

- Kể từ bỏ 15 giờ đồng hồ 00’ ngày 13 tháng 6 năm 2022, là thời gian Sở Công Thương thơm chào làng giá chỉ cơ sởkỳ chào làng tại Công vnạp năng lượng này cho đến trước thời gian ngày Bộ CôngThương thơm chào làng giá các đại lý kỳ sau đó, câu hỏi điều chỉnh giábán những mặt hàng xăng dầu bởi vì tmùi hương nhân mối manh kinhdoanh xăng dầu, thương nhân phân phối hận xăng dầu quyết địnhtương xứng cùng với những lý lẽ trên Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.. , Thông bốn số17/2021/TT-BCT , Thông bốn số 103/2021/TT-BTC , Thông tứ số104/2021/TT-BTC.

4. Bộ Công Thương sẽpăn năn hợp với các cơ sở chức năng soát sổ, thống kê giám sát việc thực hiện trách nhiệmbảo đảm nguồn cung xăng dầu mang đến thị trường của những thương thơm nhân sale xăngdầu cùng đã cách xử lý nghiêm các hành động vi phạm giả dụ gồm.

Bộ Công Tmùi hương thông báo các thươngnhân mối manh sale xăng dầu,thương thơm nhân phân păn năn xăng dầu biết, triển khai với báo cáo thực trạng triển khai vềSở Công Tmùi hương, Sở Tài thiết yếu để thống kê giám sát theo lao lý./.

Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Lãnh đạo Sở Công Tmùi hương (để b/c); - Lãnh đạo Sở Tài thiết yếu (để b/c); - Cục Quản lý Giá, Thanh tra Sở (BTC); - Tổng cục Quản lý Thị phần (BCT); - Thương Hội Xăng dầu Việt Nam; - Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Anh Tuấn

Giá thành phđộ ẩm xăng dầu nạm giới*

TT

Ngày

X92

X95

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

Ngân hàng Ngoại thương VCB thiết lập CK

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank bán

12

147.000

152.710

155.520

160.770

656.820

23,060.00

23,340.00

11

144.890

148.600

153.200

158.290

626.140

23,060.00

23,350.00

10

147.600

153.590

161.400

165.750

650.300

23,060.00

23,340.00

9

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

7

150.500

157.410

166.650

170.610

636.000

23,070.00

23,335.00

6

148.360

154.900

168.070

170.440

627.180

23,070.00

23,325.00

5

147.200

153.740

164.090

166.180

619.660

23,070.00

23,330.00

4

152.950

156.640

165.000

167.920

625.080

23,070.00

23,310.00

3

155.720

160.370

169.640

172.770

646.270

23,070.00

23,310.00

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Bquân

149.278

154.745

162.946

166.591

635.931

23,066.25

23,330.00

* Giá thành phđộ ẩm xăng dầu đượcgiao dịch thực tiễn trên Thị trường Singapore với đem theo mức giá giao dịchtrung bình mỗi ngày (MOP’s: Mean of Platt ofSingapore) được chào làng vày Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).