Gust Là Gì

When cold fronts come through, there is usually a quichồng, yet svào gust of wind, that shows that the cold front is passing.

Bạn đang xem: Gust là gì


Lúc những frông rét thừa qua, tại khu vực đó thông thường sẽ có gió bạo dạn với thay đổi hướng, cho là frông lạnh đã tràn qua.
Early on 17 October, the cyclone crossed the North Sea và struck western Norway, with wind gusts up lớn 70 kilometres per hour (43 mph) in Rogaland county, before weakening during the evening of 17 October.
Đầu ngày 17 tháng 10, cơn sốt đã quá qua Biển Bắc và tấn công miền Tây Na Uy, cùng với gió lên đến 70 km / giờ (43 dặm / giờ) nghỉ ngơi quận Rogal&, trước khi giảm sút vào buổi tối ngày 17 tháng 10.
In these stories, she often invades homes, blowing in the door with a gust of wind to lớn kill residents in their sleep (some legends require her to lớn be innhlhockeyshopuk.comted inside first).
Trong đa số mẩu chuyện này, cô ta thường xuyên xâm nhtràn lên các ngôi nhà, thổi bay ô cửa bởi một luồng gió mạnh để tàn gần kề những người trong bên Khi bọn họ vẫn ngủ (một vài thần thoại cổ xưa thì nói là cô ta rất cần được được mời vào trong đơn vị trước đã).
Since its completion, the Golden Gate Bridge has been closed because of weather conditions only three times: on December 1, 1951, because of gusts of 69 mph (111 km/h); on December 23, 1982, because of winds of 70 mph (113 km/h); & on December 3, 1983, because of wind gusts of 75 mph (121 km/h).
Kể từ bỏ khi hoàn thành, Cầu Cổng Vàng bị tạm dừng hoạt động 3 lần bởi vì các điều kiện thời tiết: vào trong ngày 01 mon 12 năm 1951 bởi vì gió mạnh lên đến mức 111 km/giờ; vào 23 mon 1hai năm 1982, do gió bạo phổi 113 km/giờ; và ngày 03 mon 12 năm 1983 với mức độ gió 121 km/giờ đồng hồ.
The Floridomain authority Panhandle reported up to lớn 4 inches (10 cm) of snow, with hurricane-force wind gusts and record low barometric pressures.
Ngay cả Florida Panhandle report lên đến 10 centimet (4 inch), với gió mạnh cường độ cơn lốc béo cùng áp lực barometric thấp kỷ lục.
Spring & autumn are mild, but often wet & unpredictable; chilly winds from the northwest and warm gusts from the south—sometimes in the same day—tover to cause fluctuations in temperature.
Mùa xuân với thu gồm tiết trời tương đối êm vơi, nhưng lại hay ẩm ướt và khó lường; gió giá buốt từ phía tây-bắc với phần nhiều cơn gió ấm tự phía nam thỉnh thoảng xuất hiện thêm vào cùng một ngày - bao gồm xu hướng khiến cho nhiệt độ giao động.
A weather station in Cabo San Lucas recorded sustained winds of 39 mph (63 km/h) and a gust to 47 mph (76 km/h).
Một trạm thời tiết sống Cabo San Lucas khắc ghi mọi cơn gió bền chắc là 39 dặm một giờ đồng hồ (63 km/h) với một cơn gió mạnh cho tới 47 dặm một giờ (76 km/h).
A ship anchored in the port in the same area recorded a peak gust of 222 km/h (138 mph) about 45 minutes later.
Một tàu thả neo tại một cảng vào cùng Khu Vực ghi nhận gió mạnh đạt đỉnh là 222 km/h (138 mph) khoảng chừng 45 phút sau đó.
An outer rainband moved across the islvà, producing 56 mm (2.2 in) of rainfall at Anderson Air Force Base and a wind gust of 66 km/h (41 mph) at the National Weather Sernhlhockeyshopuk.comce office in Tiyan.
Một dải mây phía quanh đó của cơn lốc di chuyển sang quần đảo, gây nên lượng mưa đạt 56 milimet (2,2 inch) ngơi nghỉ Căn cđọng Không quân Andersen với gió giật 41 dặm/giờ đồng hồ (66 km/giờ) làm nhlhockeyshopuk.comệc phòng ban thời tiết đất nước tất cả trụ trực thuộc Tiyan.
The remnants of John moved through the Aleutian Islands, producing a wind gust of 46 mph (74 km/h) in Unalaska.

Xem thêm: Phim Moi Cua Kim Hyun Joong, Sau 6 Năm “Ở Ẩn”, Mỹ Nam Kim Hyun


Những tàn tích của John về sau sẽ di chuyển hẳn sang quần đảo Aleutian, gây gió giật 46 dặm/giờ (74 km/giờ) ngơi nghỉ Unalaska.
Tại Irelvà, cơn lốc tạo ra gió giật với vận tốc 90 dặm/tiếng (140 km/giờ) cùng mọi nhỏ sóng có độ dài 30 ft (9,1 m).
Thursday Isl& in the Torres Strait recorded ten-minute sustained winds of at least 41 km/h (25 mph) for a period of more than 17 hours while the system moved eastwards across Cape York Peninsula, including sustained winds of up lớn 65 km/h (40 mph) and gusts khổng lồ 91 km/h (56 mph).
Đảo lắp thêm năm làm nhlhockeyshopuk.comệc eo biển khơi Torres đang ghi nhận các cơn gió kéo dãn dài mười phút ít với tốc độ tối thiểu 41 km / giờ đồng hồ (25 dặm / giờ) trong thời hạn hơn 17 giờ trong những khi khối hệ thống dịch chuyển về phía đông qua Bán đảo Cape York, bao hàm phần nhiều cơn gió gia hạn lên đến 65 km / h (40 dặm / giờ) cùng gió giật đến 91 km / giờ đồng hồ (56 dặm / giờ).
Mary had stepped cthua kém lớn the robin, and suddenly the gust of wind swung aside some loose ivy trails, & more suddenly still she jumped toward it & caught it in her h&.
Mary đã bước ngay sát cho robin, và đùng một phát cơn gió đong gửi qua một bên một trong những phần nhiều con đường mòn ivy khoan thai, cùng bất thần hơn vẫn cô ta nhảy về phía nó và phát hiện nó trong cô tay.
These were intended lớn assist in berthing the ship in harbor and also in negotiating narrow waterways such as the Kiel Canal where, due lớn the carrier"s high freeboard and difficulty in maneuvering at speeds below 8 knots (15 km/h; 9.2 mph), gusting winds might push the ship inkhổng lồ the canal sides.
Chúng được dự tính nhằm giúp đỡ vào vấn đề neo đậu con tàu vào cảng hoặc Lúc đi ngang qua những luồng nước thuôn nhỏng kênh đào Kiel, khu vực nhưng phần nổi cao của mẫu tàu trường bay cùng với sự cơ hễ trở ngại sinh sống tốc độ dưới 8 hải lý một tiếng (15 km/h; 9,2 mph), phần đa luồng gió giật rất có thể đẩy nhỏ tàu va vào thành kênh đào.
High winds also affected portions of the northeastern United States, gusting to lớn 55 mph (89 km/h) across southern New Englvà.
Gió mạnh khỏe cũng tác động cho những phần của vùng đông bắc Hoa Kỳ, thổi tới 55 mph (89 km/h) trên toàn khu vực miền nam New Englvà.
Gust skillfully nanhlhockeyshopuk.comgated our craft for 30 days through dangerous storms until we reached the Bahamas.
Anh Gust tài tình lái mẫu thuyền vào 30 ngày, xuyên thẳng qua đầy đủ cơn sốt nguy khốn, cho tới Khi Shop chúng tôi cho Bahamas.
Một trong những cơn không nhiều xuất sắc đẹp mắt của gió lao xuống đi bộ, cùng nó đã có được một mạnh mẽ rộng hơn phần còn sót lại.
Skirting the southern Ryukyu Islands, Soulik brought typhoon-force winds lớn several areas on July 13, with a peak gust of 217 km/h (135 mph) measured in Yonaguni, Okinawa.
Lướt qua phía phái mạnh quần hòn đảo Ryukyu, bão Soulik khiến gió dạn dĩ cho một số vị trí vào trong ngày 13 tháng 7 cùng với tốc độ tối đa là 217 km/h (135 mph) trên Yonaguni, Okinawa.
It was a windy day, và fierce gusts of wind whipped against the approaching aircraft, causing each one khổng lồ swerve & shudder during the approach.
Hôm đó là 1 trong ngày gió mạnh mẽ, và đa số cơn gió dữ dội thổi tới mọi chiếc máy bay đang tiến cho ngay sát, có tác dụng cho từng chiếc bị chệch đi và nhấp lên xuống táo tợn.
The cold air wedging underneath warmer air creates the strongest winds just above sầu the ground surface, a phenomenon often associated with property-damaging wind gusts.
Không không khí lạnh lọt sâu bên dưới không khí ấm hơn tạo ra phần lớn cơn gió mạnh mẽ nhất chỉ tức thì trên bề mặt đất, một hiện tượng kỳ lạ thường liên quan đến những cơn gió mạnh làm cho hỏng hỏng tài sản.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M