TOÁN NÂNG CAO LỚP 2

MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài 1.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 2

Có mấy hình chữ nhật trong những hình sau? Tô màu vào các hình chữ nhật đó.

*

Bài 2. Có mấy hình tđọng giác trong những hình sau?

*

Bài 3. Trong hình mẫu vẽ bao gồm mấy hình tđọng giác?

*

Bài 4. Trong mẫu vẽ có

- Mấy hình tứ đọng giác?

- Mấy hình tam giác?

*

Bài 5. Tại hình mặt bao gồm tất cả từng nào hình vuông?

( Các ô vuông hầu hết đều nhau )

*

Bài 6. Kẻ một quãng thẳng trên hình mặt nhằm được:

a) 2 hình tam giác cùng 1 hình tứ đọng giác;

b) 3 hình tứ đọng giác;

c) 2 hình tứ đọng giác với 1 hình tam giác.

*

Bài 7. Kẻ một quãng trực tiếp bên trên hình bên để được 5 hình tam giác.

*

Bài 8. Số hình tam giác cùng số hình tđọng giác vào hình bên rộng, kém nhẹm nhau mấy hình?

*

Bài 9. Con con kiến đi tự A mang đến B theo con đường AIB hoặc theo mặt đường ACDEGHB thì đi mặt đường làm sao nđính hơn?

*

Bài 10. Em hãy giảm hình tam giác ABC (vào hình bên). Rồi cắt song hình tam giác đó thành nhị phần để ghxay lại được một hình vuông vắn.

Lời giải:

*

Bài 11. a) Ở hình A bao gồm mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

b) Ở hình B tất cả mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

*

Bài 12. Ghi thương hiệu những đường vội khúc có vào hình bên, biết:

a) Đường cấp khúc kia tất cả 2 đoạn thẳng;

b) Đường vội vàng khúc đó có 3 đoạn trực tiếp.

*

Bài 13. Tính chu vi hình tam giác bao gồm các cạnh là:

a) 120centimet, 135centimet, 200cm

b) 100centimet, 15dm, 2m

Bài 14. Tính chu vi hình tam giác gồm những cạnh là:

a) 105cm, 110cm, 113cm, 160cm

b) 65cm, 7dm, 112centimet, 2m

Bài 15. Ghép nhì hình vuông vắn để được một hình chữ nhật (nlỗi hình vẽ)

*

Em hãy tính chu vi hình chữ nhật, biết chu vi hình vuông là 40cm (hình vuông vắn gồm bốn cạnh bởi nhau)

Bài 16. Xếp 4 hình tam giác thành 1 hình tứ đọng giác (coi hình vẽ)

*

Bài 17. Xếp 4 hình tam giác để được hình mũi tên hoặc ngôi nhà

*

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Hình A bao gồm 2 hình chữ nhật, hình B có một hình chữ nhật, hình C bao gồm 3 hình chữ nhật.

*

Bài 2. Hình A có một tứ đọng giác, hình B tất cả 2 tứ đọng giác, hình C có một tứ đọng giác .

Bài 3.

*

a) Hình H 1 bao gồm 3 tứ đọng giác là: Hình 1, hình 2, hình (1+2)

b) Hình H 2 tất cả 4 tứ đọng giác là Hình 2, hình (1+2), hình (2+3), Hình (1+2+3).

Bài 4.

*

a) Trong hình H3 có:

- 2 hình tứ giác là: hình 2, hình (1+2), hình (1+2+3).

Xem thêm: Tìm Việc Làm Honda Tại Thị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- 4 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3)

b) Trong hình 4 có:

- 4 hình tđọng giác là: hình (2+3), hình (1+2+3), hình (2+3+4) cùng hình (1+2+3+4)

- 6 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1+2), hình (3+4)

Bài 5.

*

Trong hình tất cả 14 hình vuông vắn là:

Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9, hình (1+2+5+4), hình (2+3+6+5), hình (4+5+8+7), hình (5+6+9+8), hình (1+2+…+9)

Bài 6.

Ta hoàn toàn có thể kẻ nhỏng sau

*

Bài 7.

*

Có 5 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3) và hình (1+2+3).

Bài 8.

*

- Có 4 hình tam giác là: hình 1, hình (1+2), hình (1+2+3), hình (1+2+3+4).

- Có 6 hình tđọng giác là: hình 2, hình 3, hình 4, hình (2+3), hình (3+4), hình (2+3+4).

- Số hình tđọng giác hơn số hình tam giác là:

6 – 4 = 2 (hình)

Bài 9. - Đường AIB bao gồm 9 đoạn 1centimet, độ nhiều năm của nó là 9centimet.

- Đường ACDEGHB bao gồm 9 đoạn 1cm, độ nhiều năm của nó cũng là 9centimet.

- Hai mặt đường bên trên dài cân nhau.

Bài 10.

*

Bài 11. a) Hình A có: 1 hình tròn, 2 hình vuông, 0 hình tam giác

b) Hình B có: 2 hình tròn trụ, 3 hình vuông vắn, 8 hình tam giác.

Bài 12. a) Đường vội vàng khúc tất cả 2 đoạn là: GAB, ABC, BCD, CDE, DEG, EGA, AGC, BCG, CGE, GCD

b) Đường gấp khúc bao gồm 3 đoạn là: GABC, ABCD, BCDE, CDEG, DEGA, EGAB, AGCB, ABCG, BAGC, DCGE, GCDE, CGED, AGCD, BCGE.

Bài 13. a) Chu vi hình tam giác là:

1trăng tròn + 135 + 200 = 455 (cm)

b) 15dm = 150centimet, 2m = 200cm

Chu vi hình tam giác:

100 + 150 + 200 = 450 (m)

Bài 14. a) Chu vi hình tứ giác là105 + 110 +113 + 160 = 488 (m)

b) 7dm = 70centimet, 2m = 200cm

Chu vi hình tứ giác là:

65 + 70 + 112 + 200 = 447 (cm)

Bài 15.

*

Cạnh hình vuông là: 40 : 4 = 10 (cm)

Chu vi hình chữ nhật gồm 6 đoạn mỗi đoạn lâu năm bằng cạnh hình vuông vắn. Vậy chu vi hình chữ nhật là: