HÓA 11 BÀI 9

- Chọn bài bác -Bài 7 : NitơBài 8 : Amoniac với muối hạt amoniBài 9: Axit nitric và muối hạt nitratBài 10: PhotphoBài 11: Axit photphoric với muối photphatBài 12: Phân bón hóa họcBài 13: Luyện tập: Tính hóa học của nitơ, photpho cùng những vừa lòng hóa học của chúngBài 14: Bài thực hành thực tế 2: Tính hóa học của một vài hòa hợp chất nitơ, photpho

Xem toàn bộ tư liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 9: Axit nitric cùng muối nitrat góp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kỹ năng với có mặt kinh nghiệm học hành thao tác làm việc công nghệ, có tác dụng nền tảng gốc rễ cho vấn đề cải tiến và phát triển năng lực thừa nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 45 SGK Hóa 11): Viết bí quyết electron cùng phương pháp cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ bao gồm hoá trị và số oxi hoá bằng bao nhiêu?

Lời giải:

– Công thức electron:

*

– Công thức cấu tạo:

*

– Nguyên tố nitơ có hoá trị 4 với số oxi hoá +5

Bài 2 (trang 45 SGK Hóa 11): Lập những phương thơm trình hoá học:

a. Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b. Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c. Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d. Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e. FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

f. Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Lời giải:

*


*

Bài 3 (trang 45 SGK Hóa 11): Hãy chỉ ra phần đông tính chất hoá học tập tầm thường và khác hoàn toàn giữa axit nitric với axit sunfuaric. Viết các phương trình hoá học tập nhằm minh hoạ?

Lời giải:

Những đặc điểm khác biệt:

+ Với axit H2SO4 loãng có tính axit, còn H2SO4 quánh bắt đầu tất cả tính oxi hoá mạnh bạo, còn axit HNO3 dù là axit sệt xuất xắc loãng đề gồm tính oxi hoá bạo dạn Lúc tính năng với các chất bao gồm tính khử.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 9

+ H2SO4 loãng ko tác dụng được với các sắt kẽm kim loại lép vế hiđro vào dãy chuyển động hoá học tập nhỏng axit HNO3.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Những đặc điểm chung:

∗ Với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều có tính axit mạnh


+ Thí dụ:

Đổi màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím đưa thành color hồng

Tác dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên ổn tố có số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

∗ Với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều phải sở hữu tính oxi hoá khỏe khoắn

+ Thí dụ:

Tác dụng được với đa số các kim loại (tất cả kim loại lép vế hiđro vào dãy chuyển động hoá học) và chuyển sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Tác dụng với một số trong những phi kim (chuyển phi kyên lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

Tác dụng cùng với vừa lòng chất( có tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2FeO + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cả nhị axit Khi có tác dụng quánh nguội số đông có tác dụng sắt và Al bị bị động hoá (có thể cần sử dụng bình làm cho bởi nhôm và Fe để đựng axit nitric cùng axit sunfuaric đặc)

Bài 4 (trang 45 SGK Hóa 11): a. Trong những phương trình hoá học của bội nghịch ứng nhiệt độ phân Fe (III) nitrat, tổng các thông số bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

b.

Xem thêm: Coin Master: Cách Có Nhiều Spin Trong Game Coin Master Miễn Phí Hàng Ngày

Trong phương trình hoá học của phản nghịch ứng sức nóng phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng các thông số bởi bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

Lời giải:

a. Đáp án D

Pmùi hương trình của bội phản ứng sức nóng phân

4Fe(NO3)3

*
2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b. Đáp án A

Phương thơm trình của phản nghịch ứng nhiệt độ phân

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 ↑ + O2 ↑

Lưu ý: Phản ứng sức nóng phân muối bột nitrat

– Các muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại chuyển động mạnh dạn (K, Na…) bị phân diệt chế tạo muối bột nitrit với O2

– Các muối hạt nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân hủy tạo nên oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

– Muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân hủy chế tạo thành kim loại tương ứng, NO2 cùng O2

Bài 5 (trang 45 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng tiến hành dãy chuyển hóa sau:

*

Lời giải:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 –to→ Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 –to→ CuCl2

Bài 6 (trang 45 SGK Hóa 11): Khi hoà tung 30,0g các thành phần hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác định lượng chất phần trăm của đồng (II) oxit vào các thành phần hỗn hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích những hỗn hợp không chuyển đổi.

Lời giải:

nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,50 (mol)


*
= 0,3(mol)

PTHH: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo pt(1) nCu = . nNO = . 0,3 = 0,45 mol

Điện thoại tư vấn nCuO = x mol

Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 – 0,45. 64 = 1,2g)


*

Theo pt(1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo pt(2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

⇒ Tổng nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CMCu(NO3)2 =

*
= 0,31(M)

Theo pt (1) nHNO3 = 4. nNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo pt (2) nHNO3 = 2. nCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nH2O (dư)= 1,5 – 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 =

*
= 0,18(M)

Bài 7 (trang 45 SGK Hóa 11): Để điều chế được 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0% phải sử dụng từng nào tấn amoniac? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình cấp dưỡng là 3,8%.

Lời giải: