Học turbo pascal

Giới thiệu cùng lí giải học Pascal

Pascal là tên của một trong số ngôn ngữ thiết kế V.I.P phổ cập. Ngôn ngữ thiết kế Pascal được GS Niklaus Wirth ở ngôi trường Ðại học tập Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) xây cất cùng ra mắt vào thời điểm năm 1970. Niklaus Wirth khắc tên cho ngữ điệu này là Pascal nhằm tưởng nhớ cho đơn vị Toán thù học tập và Triết học Pháp làm việc ráng kỷ 17 là Blaise Pascal, fan vẫn phát minh ra một máy tính xách tay cơ khí đơn giản và dễ dàng đầu tiên của nhỏ tín đồ.

Ngôn ngữ Pascal được sử dụng hiện nay có nhiều điểm khác hoàn toàn với chuẩn Pascal nguim tdiệt của Giáo sư Wirth. Tùy theo non sông hoặc cửa hàng sẽ trở nên tân tiến cho ra đời các chương trình biên dịch ngữ điệu Pascal như:

·ISO PASCAL (International Standards Organization) của Châu Âu

·ANSI PASCAL (Anhlhockeyshopuk.comrican National Standards Institute) của Mỹ

·TURBO PASCAL của hãng BORLAND (Mỹ)

·IBM PASCAL của hãng Microsoft (Mỹ)

·v.v...

Ðến nay, ngôn từ Pascal vẫn cải tiến và phát triển mang đến phiên bản Turbo Pascal Version 7. Các diễn giải và ví dụ trong giáo trình này chủ yếu sử dụng chương trình Turbo Pascal 5.5 - 7.0, hiện đang rất được áp dụng rộng rãi sinh hoạt toàn quốc.

II. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL

1. Bộ ký từ

- Bộ 26 chữ Latin:

Chữ in: A, B, C, ..., X, Y, Z

Chữ thường:a, b, c, ..., x, y, z

- Sở chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9

- Ký từ bỏ gạch nối dưới:_

- Các ký hiệu toán thù học:+, -, *, /, =, , (, ), <, }

2. Từkhóa

Là các tự riêng biệt của Pascal, có ngữ nghĩa đã có được khẳng định, không được sử dụng nó vào các câu hỏi khác hoặc đặt tên mới trùng cùng với các từ khóa.

- Từ khóa chung:

PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION

- Từ khóa nhằm knhị báo:

CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE, LABEL

- Từ khóa của lệnh lựa chọn:

IF ... THEN ... ELSE,CASE ... OF

- Từ khóa của lệnh lặp:

FOR... TO... DO,FOR... DOWNTO... DO,WHILE... DO,REPEAT... UNTIL

- Từ khóa điều khiển:

WITH,GOTO,EXIT, HALT

- Từ khóa tân oán tử:

AND, OR, NOT, IN, DIV, MOD

3. Tên chuẩn chỉnh

Tên chuẩn chỉnh là tên gọi đã được tư tưởng sẵn trong Pascal, cơ mà người ta hoàn toàn có thể có mang lại nếu như muốn. Trong Pascal ta bao gồm những tên chuẩn khuất phía sau đây:

Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text

False, True, MaxInt

Abs, Arcrã, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln

Exp, Ln, Odd, Ord

Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ

Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,

Write, Writeln

Rephối, Rewrite

4. Danh hiệu từ đặt

Trong Pascal để đặt thương hiệu cho những biến chuyển, hằng, vẻ bên ngoài, lịch trình con ta sử dụng các thương hiệu (identifier). Danh hiệu của Pascal được bắt đầu bằng một chữ cái, kế tiếp có thể là các vần âm, chữ số giỏi là vết nối, ko được có khoảng Trắng và độ lâu năm tối nhiều cho phép là 127.

Ví dụ 6.1:Sau đây là những danh hiệu: x;S1;Delta;PT_bac_2

Pascal ko riêng biệt chữ hay cùng chữ hoa trong một danh hiệu.

Bạn đang xem: Học turbo pascal

Ví dụ 6.2:aa với AA là một;XyZ_aBcvàxyZ_AbC là 1 trong những

khi viết lịch trình ta nên được đặt những danh hiệu làm sao để cho chúng nói lên các chân thành và ý nghĩa của đối tượng người sử dụng nhưng chúng bộc lộ. Ðiều này giúp bọn họ viết công tác dễ dàng cùng fan khác cũng dễ nắm bắt câu chữ chương trình.

III. CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

*

Hình 6.1:Sơ thứ kết cấu lịch trình Pascal

lấy ví dụ như 6.3:

PROGRAM Hello; Dòng title

USESCrt; Lời Hotline sử dụng những đơn vị công tác

VARNanhlhockeyshopuk.com : string; Knhì báo trở thành

PROCEDUREInput; cũng có thể có nhiều Procedure với Function

Begin

ClrScr; Lệnh xóa màn hình hiển thị

Write(" ‘Hello ! What is your nanhlhockeyshopuk.com ?... ‘");Readln(Nanhlhockeyshopuk.com);

End;

BEGIN Thân chương trình bao gồm

Input;

Writeln(" ‘Welconhlhockeyshopuk.com to lớn you,‘, Nanhlhockeyshopuk.com") ;

Writeln(" ‘Today, we study PASCAL PROGRAMMING ... ‘");

Readln;

End.

Một lịch trình Pascal gồm các phần:

* Phần tiêu đề:

Phần này bắt đầu bởi tự khóa Program rồi kế tiếp là tên gọi của chương trình và kết thúc bằng vết chnóng phẩy (;)

Tên chương trình đề xuất được đặt theo đúng qui biện pháp của danh hiệu từ đặt. Phần title bao gồm hay không cũng rất được.

* Phần knhị báo dữ liệu:

Trước Khi áp dụng trở nên nào đề nghị knhị báo trở thành đó, nghĩa là xác minh rõ coi biến đổi đó trực thuộc mẫu mã dữ liệu nào. Một công tác Pascal hoàn toàn có thể bao gồm một số trong những hoặc tất cả các knhì báo tài liệu sau:

CONST: knhì báo hằng

...

TYPE: định nghĩaphong cách dữliệu new

...

VAR: khai báo những đổi thay

...

* Phần knhị báo chương trình con:

Phần này trình bày một tổ lệnh chọn cái tên chung là 1 trong lịch trình con nhằm khi thân công tác chủ yếu Điện thoại tư vấn mang đến thì cả nhóm lệnh này được thi hành.

Phần này rất có thể bao gồm hoặc ko tùy theo nhu cầu.

*Phần thân cmùi hương trình:

Phần thân lịch trình là phần đặc biệt quan trọng nhất cùng sẽ phải gồm, phần này luôn nằm trong lòng 2 từ khóa là BEGIN với END. Tại giữa là lệnh nhưng mà các công tác chính đề xuất triển khai. Sau tự khóa END là vệt chnóng (.) nhằm báo kết thúc lịch trình.

*Dấu chấm phẩy (;):

Dấu ;dùng để phân cách các câu lệnh của Pascal và không thể không có được.

Xem thêm: Làm Tình Với Chị Vợ Dâm - Truyen Dit Nhau Voi Chi Dau

*Lời chụ thích:

Lời chú giải dùng làm chú giải cho tất cả những người thực hiện lịch trình ghi nhớ nhằm điều đình thông tin giữa bạn cùng người, máy tính sẽ không lưu ý mang lại lời ghi chú này. Lời chú giải nằm giữa ký hiệu: hoặc (**)

IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ: INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR

1. Khái niệm

Dữ liệu (data) là tất cả phần nhiều gì nhưng máy vi tính yêu cầu xử lý.

Theo Niklaus Wirth:

CHƯƠNG TRÌNH = THUẬT TOÁN + CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Một loại dữ liệu (data type) là 1 trong những hình thức về ngoại hình, cấu tạo cùng quý hiếm của dữ liệu cũng như cách biểu diễn với giải pháp cách xử trí dữ liệu.

Trong Pascal những dạng hình tài liệu có các loại sau:

- Kiểu đơn giản dễ dàng (Simple type): bao gồm đẳng cấp số nguim (Integer), phong cách số thực (Real), hình dạng xúc tích và ngắn gọn (Boolean), kiểu ký trường đoản cú (Char).

- Kiểu bao gồm cấu trúc (Structure type): bao gồm mảng (Array), chuỗi (String), phiên bản ghi (Record), tập hợp (Set), tập tin (File).

- Kiểu chỉ điểm (pointer):

Trong cmùi hương này, họ chỉ xét các mẫu mã dữ liệu đơn giản dễ dàng.

2. Kiểu số nguim (Integer type)

a. Kiểu số nguim thuộc Z đựng vào Turbo Pascal

Ðược quan niệm với các từ khóa sau:

TỪ KHÓA

SỐ BYTE

PHẠM VI

BYTE

1

0 .. 255

SHORTINT

1

- 128 .. 127

INTEGER

2

- 32768 .. + 32767

WORD

2

0 .. 65535

LONGINT

4

- 2147483648 .. 2147483647

b. Các phxay toán số học đối với số nguyên

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

+

Cộng

-

Trừ

*

Nhân

/

Chia mang đến công dụng là số thực

DIV

Chia mang phần ngulặng

MOD

Chia mang phần dư

SUCC (n)

n + 1

PRED (n)

n - 1

ODD (n)

TRUE nếu n lẻ

với FALSE trường hợp n chẵn

3. Kiểu số thực (Real type)

Ở Turbo Pascal, loại số thực trực thuộc tập hòa hợp R đựng vào 6 bytes, được quan niệm với trường đoản cú khóa REAL:R =(<2.9 x 10-39 , 1.7 x 1038 >

Hay viết theo mô hình số khoa học: R = ( <2.9E-39, 1.7E38>

Số thực rất có thể viết theo phong cách có vết chnóng thập phân bình thường hoặc viết theo kiểu thập phân gồm phần nón với phần định trị.

Các phxay toán thù số học cơ phiên bản +, -, * , /đương nhiên được áp dụng trong hình dạng real.

Bảng dưới đó là các hàm số học tập cho phong cách số thực:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ABS (x)

|x| : rước giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số x

SQR (x)

x2 : lấy bình pmùi hương trị số x

SQRT(x)

*
: láúy càn báûc 2 cuía trë säú x

SIN(x)

sin (x) : rước sin của x

COS (x)

cos (x) : đem cos của x

ARCTAN (x)

arctang (x)

LN (x)

ln x : đem logarit nepe của trị x (e ( 2.71828)

EXP.. (x)

ex

TRUNC (x)

đem phần ngulặng lớn số 1 ko quá thừa trị số x

ROUND (x)

có tác dụng tròn cực hiếm của x, mang số nguim sát x tuyệt nhất

4. Kiểu ngắn gọn xúc tích (Boolean)

Một dữ liệu trực thuộc hình dạng BOOLEAN là một trong những đại lượng được chứa trong 1 byte sống Turbo Pascal và chỉ còn hoàn toàn có thể nhận thấy 1 trong hai gía trị ngắn gọn xúc tích là TRUE (đúng) với FALSE (sai).

Qui ước:TRUE > FALSE

Các phép toán thù trên vẻ bên ngoài Boolean:

A

B

NOT A

A AND B

A OR B

A XOR B

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

Nhận xét:

·Phxay AND (và) chỉ đến hiệu quả là TRUE Lúc cả 2 toán hạng là TRUE

·Phép OR (hoặc) chỉ cho kết quả là FALSE khi cả hai tân oán hạng là FALSE

·Phxay XOR (hoặc triệt tiêu) luôn luôn cho công dụng là TRUE Lúc cả hai tân oán hạng là không giống nhau với ngược chở lại.

Các phxay tân oán quan hệ giới tính mang đến kết quả kiểu Boolean:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

không giống nhau

=

bằng nhau

>

lớn hơn

nhỏ rộng

> =

lớn hơn hoặc bằng

bé dại hơn hoặc bằng

5. Kiểu ký kết tự (Char type)

Tất cả những dữ liệu viết sống dạng văn bản cam kết trường đoản cú được khai báo do từ bỏ khóa CHAR.

Một ký kết tự được viết vào nhì vệt nháy đối kháng ( ). Ðể luôn thể thảo luận ban bố cần phải thu xếp, đánh số các cam kết từ bỏ, mỗi biện pháp sắp xếp điều này hotline là bảng mã. Bảng mã phổ biến bây giờ là bảng mã ASCII (xem lại chương thơm 3).

Ðể triển khai những phép toán thù số học cùng so sánh, ta phụ thuộc quý giá số sản phẩm từ mã ASCII của từng ký trường đoản cú, chẳng hạn: "A"

Trong Turbo Pascal từng ký tự được cất trong 1 byte.

Các hàm chuẩn chỉnh liên quan mang lại đẳng cấp cam kết tự:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ORD(x)

Cho số sản phẩm từ bỏ của cam kết từ bỏ x vào bảng mã

CHR(n) tuyệt #n

Cho ký tự gồm số máy từ bỏ là n

PRED(x)

Cho ký từ bỏ đứng trước x

SUCC(x)

Cho ký kết từ bỏ che khuất x

V. CÁC KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC, ...

1. Hằng (constant)

a. Ðịnh nghĩa

Hằng là 1 trong những đại lượng có mức giá trị ko thay đổi trong quy trình chạy chương trình. Ta sử dụng thương hiệu hằng để công tác được rõ ràng cùng dễ dàng sửa thay đổi.

b. Cách khai báo

CONST

= ;

lấy ví dụ như 6.4:CONST

Siso = 100;

X = ‘xxx ‘;

2. Biến (variable)

a. Ðịnh nghĩa

Biến là một trong những kết cấu ghi lưu giữ có tên (kia là tên biến hóa xuất xắc danh hiệu của biến).

Biến ghi nhớ một tài liệu làm sao kia Call là quý giá (value) của biến đổi. Giá trị của biến rất có thể được thay đổi trong thời gian sử dụng trở thành.

Sự tróc nã xuất của trở nên tức thị đọc quý hiếm giỏi đổi khác cực hiếm của biến được tiến hành thông qua thương hiệu biến hóa.

Ví dụ 6.5: Readln (x) ;

Writeln (x) ;

x := 9 ;

Biến là 1 trong những cấu trúc ghi nhớ dữ liệu bởi vì vậy nó đề nghị tuân theo vẻ ngoài của giao diện tài liệu : một phát triển thành bắt buộc nằm trong một thứ hạng tài liệu nhất định.

b. Cách khai báo

VAR

: ;

ví dụ như 6.6:VAR

a : Real ;

b, c : Integer ;

TEN : String <20>

X : Boolean ;

Chon : Char ;

Cần knhì báo những trở nên trước lúc áp dụng chúng trong lịch trình. Knhị báo một trở thành là khai báo sự trường tồn của biến hóa đó với cho thấy nó trực thuộc kiểu dáng gì.

3. Kiểu (Type)

a. Ðịnh nghĩa

Ngoài các loại vẫn định sẵn, Pascal còn cho phép ta khái niệm các hình dáng tài liệu khác từ bỏ những dạng hình căn uống phiên bản theo qui tắc thi công của Pascal.

b. Cách knhị báo

TYPE

= ;

Ví dụ 6.7:

TYPE

SoNguyen = Integer ;

Diem = Real;

Tuoi = 1 .. 100 ;

Color = (Red, Blue, Green) ;

Thu = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ;

và khi sẽ knhì báo thứ hạng gì thì ta bao gồm quyền sử dụng để khai báo trở nên nhỏng nghỉ ngơi ví dụ sau:

Ví dụ 6.8:VAR

i, j : SoNguyen ;

Dtb : Diem ;

T : tuoi ;

Mau : Màu sắc ;

Ngay_hoc : Thu;

4. Biểu thức (Expression)

a. Ðịnh nghĩa

Một biểu thức là một trong cách làm tính toán bao gồm các phnghiền toán, hằng, biến, hàm và những dấu ngoặc.

lấy một ví dụ 6.9: 5 + A * SQRT(B) / SIN(X)

(A AND B) OR C

b. Thứ trường đoản cú ưu tiên

lúc tính cực hiếm của một biểu thức, ngữ điệu Pascal qui ước vật dụng trường đoản cú ưu tiên của các phxay tân oán từ cao mang lại rẻ như sau:

Mức ưu tiên:Các phnghiền toán:

1. Biểu thức trong ngoặc đối kháng ()

2.Phnghiền call hàm

3. Not,-

4. *, /, DIV, MOD, AND

5. +, -, OR, XOR

6. =, , =, , IN

lấy ví dụ như 6.10:(4+5)/3 + 6 - (sin((/2)+3)*2= (9)/3 + 6 - (1+3)*2 = 3 + 6 - 8 = 1

c. Qui dự trù thiết bị tự ưu tiên

Lúc tính một biểu thức bao gồm 3 qui tắc về sản phẩm từ bỏ ưu tiên như sau:

Qui tắc 1 : Các phnghiền toán thù như thế nào có ưu tiên cao hơn nữa sẽ được tính trước.

Qui tắc 2 : Trong những phép toán thù gồm cùng sản phẩm trường đoản cú ưu tiên thì sự tính toán sẽ được thực hiện trường đoản cú trái sang trọng yêu cầu.

Qui tắc 3 :Phần trong ngoặc từ vào ra ngoài được tính toán thù để trở thành một cực hiếm 1-1.

d. Kiểu của biểu thức

Là hình trạng của tác dụng sau thời điểm tính biểu thức.

ví dụ như 6.11:Biểu thức sau được điện thoại tư vấn là biểu thức Boolean:

not (("a">"c") and ("c">"C")) or ("B"="b") có giá trị TRUE

VI. CÁC THỦ TỤC XUẤT/NHẬP

1. Câu lệnh (statenhlhockeyshopuk.comnt)

a. Trong một lịch trình Pascal, sau phần mô tả tài liệu là phần mô tả các câu lệnh. Các câu lệnh bao gồm trọng trách khẳng định các công việc cơ mà máy tính đề xuất triển khai để xử trí các tài liệu đã có biểu đạt cùng knhị báo.

b. Câu lệnh được tạo thành câu lệnh đơn giản dễ dàng cùng câu lệnh có cấu trúc.

(coi phần bài bác gọi thêm)

- Câu lệnh solo giản

+ Vào tài liệu :Read, Readln

+ Ra dữ liệu:Write, Writeln

+ Lệnh gán ::=

+ Lời điện thoại tư vấn chương trình con(gọi trực tiếp thương hiệu của lịch trình con)

+ Xử lý tập tin :RESET, REWRITE, ASSIGN ...

- Câu lệnh gồm kết cấu

+ Lệnh ghnghiền :BEGIN .. END

+ Lệnh chọn:IF .. THEN .. ELSE

CASE .. OF .

+ Lệnh lặp:FOR .. TO .. DO

REPEAT .. UNTIL

WHILE .. DO

c. Các câu lệnh nên được chia cách với nhau vày lốt chấm phẩy ( ; ) và Các câu lệnh rất có thể viết bên trên một loại giỏi những chiếc.

2. Cấu trúc tuần trường đoản cú

a. Lệnh gán (Assignnhlhockeyshopuk.comnt statenhlhockeyshopuk.comnt)

Một trong số lệnh đơn giản và dễ dàng cùng cơ bạn dạng độc nhất của Pascal là lệnh gán. Mục đích của lệnh này là gán cho một trở nên đã knhì báo một quý hiếm làm sao kia thuộc kiểu với biến.

* Cách viết:

:=;

Ví dụ 6.12:Lúc vẫn knhì báo

VAR

c : Char ;

i,j : Integer ;

x, y : Real ;

p, q : Boolean ;

thì ta rất có thể có những phép gán sau :

c := ‘A’ ;

c := Chr(90) ;

i := (35+7)*2 gian lận 4 ;

i := i div 7 ;

x := 0.5 ;

x := i + 1 ;

q := i > 2*j +1 ;

q := not p ;

* Ý nghĩa:

Biến và những tuyên bố gán là những có mang đặc biệt của một chúng ta những ngôn từ lập trình mà lại Pascal là 1 thay mặt tiêu biểu vượt trội. Chúng đề đạt cách thức hoạt động vui chơi của máy tính xách tay hiện nay, kia là:

- Lưu trữ những quý hiếm không giống nhau vào một trong những ô ghi nhớ tại đều thời khắc không giống nhau.

- Một quá trình tính toán thù có thể coi như là một trong quy trình làm cho biến hóa giá trị của một (hay như là 1 số) ô nhớ làm sao đó, cho tới Lúc đạt được quý giá bắt buộc tìm.

b. Lệnh ghép (Compound statenhlhockeyshopuk.comnt)

Một nhóm câu lệnh đối kháng được đặt giữa 2 chữ BEGIN với END sẽ tạo thành một câu lệnh ghép.

Trong Pascal ta có thể đặt các lệnh ghxay nhỏ trong các lệnh ghép lớn hơn bao kế bên của nó và có thể gọi tương tự như như kết cấu ngoặc đối kháng ( ) trong số biểu thức tân oán học.

* Sơ đồ:

*

Hình 6.2: Sơ đồ dùng cấu tạo BEGIN .. END;

Ở hình minc họa bên trên ta hay thấy các nhóm lệnh thành từng kăn năn (block). Một khối lệnh bắt đầu bằng BEGIN cùng chấm dứt ở END; . Trong một kăn năn lệnh cũng có thể tất cả các khối lệnh bé phía trong nó. Một khối chương trình hay được dùng làm đội từ bỏ 2 lệnh trở lên nhằm chế tác thành một của các lệnh bao gồm cấu trúc, ta rất có thể chạm chán khái niệm này trong không ít ví dụ nghỉ ngơi các phần sau.

3. Cấu trúc rẽ nhánh

a. Lệnh IF .. THEN .. và Lệnh IF .. THEN .. ELSE..

*Lưu trang bị diễn đạt các lệnh và ý nghĩa giải pháp viết:

*
*

Hình 6. 3: Lệnh IF THEN ;

*
*

Hình 6. 4:Lệnh IF .. THEN .. ELSE ..;

Chụ ý:

- Ðiều kiện là một biểu thức Boolean.

- Nếu sau THEN hoặc ELSE có tương đối nhiều rộng một lệnh thì taphải góilại vào BEGIN .. END;

- Toàn cỗ lệnh IF .. THEN .. ELSE xem như một lệnh đối kháng.

ví dụ như 6.13:Tính căn bậc 2 của một số

PROGRAM Tinh_can_bac_nhì ;

VAR

a : Real ;

BEGIN

Write ( Nhập số a =) ;

Readln(a) ;

IF a

Write (" a : 10 : 2 , là số âm yêu cầu không lấy căn uống được !!! ")

ELSE

Writeln (" Căn số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ");

Writeln (" Nhấn ENTER để tránh ... ") ;

Readln; Dừng màn hình hiển thị giúp xem kết quả

END.

Ghi chú:

Trong công tác bên trên, a ta thấy tất cả dạng a :m :n cùng với chân thành và ý nghĩa m là số định khoảng chừng nhưng phần ngulặng của a đã chỉ chiếm địa điểm với n là khoảng tầm đến số trị phần thập phân của a.

b. Lệnh CASE .. OF

* Lưu đồ dùng biểu diễn:

*

Hình 6.5:Lưu đồ lệnh CASE .. OF

* Cách viết, ý nghĩa:

Cách viếtÝ nghĩa

CASE OFXét giá trị của biểu thức lựa chọn

GT1 : Công việc 1 ;Nếu có giá trị 1 (GT1) thì thực hành Công bài toán 1

..........................................................

GTi: Công việc i ;Nếu có giá trị i(GT i) thì thi hành Công việc i

...........................................................

ELSECông Việc 0 ;Nếu không tồn tại cực hiếm nào thỏa thì thực hiệnCông vấn đề 0

END;

Ghi chú:

- Lệnh CASE .. OF hoàn toàn có thể không tồn tại ELSE

- Biểu thức chọn là kiểu rời rốc nlỗi Integer, Char, ko lựa chọn phong cách Real

- Nếu mong muốn ứng với rất nhiều quý hiếm không giống nhau của biểu thức chọn vẫn thực hành một lệnh thì giá trị đó có thể viết trên cùng một sản phẩm cách nhau vì chưng vệt phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp: Lệnh k ;

ví dụ như 6.14:PROGRAM Chon_mau ;

VARcolor : char ;

BEGIN

write (" Chọn color theo 1 trong những 3 cam kết từ đầu là R / W / B ") ;

readln ( color) ;

CASEcolorOF

"R" ,"r":write (" RED = màu đỏ ") ;

"W", "w" :write (" WHITE = màu trắng ") ;

"B" , "b":write (" BLUE = màu xanh dương ") ;

END ;

Readln;

END.

4. Cấu trúc lặp

a. Lệnh FOR

Cấu trúc FOR được cho phép tái diễn các lần một hàng lệnh. Số lần tái diễn dãy lệnh đã biết trước. Phát biểu FOR có 2 dạng:

FOR .. TO .. DOđếm lên

FOR .. DOWNTO ..DOđếm xuống

* Cú pháp tổng quát là:

FOR := TO/DOWNTO DO ;

* Lưu đồ:

*
*

Hình 6. 6:Lưu thứ phát biểu FOR .. TO .. DO

Chú ý:Trị đầu, trị cuối là những trở thành hoặc hằng và thay đổi đếm nên là đẳng cấp tránh rộc rạc.

Ví dụ 6.15:Chương thơm trình in một hàng số từ0 mang đến 9

Program Day_So ;

VAR

i : Integer ;

BEGIN

FORi := 0 TO 9DOWrite (i) ;

Readln ;

END.

b. Lệnh WHILE .. DO

* Lưu đồ gia dụng của lệnh

*

Hình 6. 7:Lưu trang bị kết cấu WHILE .. DO

* Ý nghĩa lưu đồ:

Trong lúc mà ĐK còn đúng thì cđọng tiến hành Công Việc, rồi cù trsinh hoạt về khám nghiệm điều kiện lại. Vòng lặp được liên tiếp, cho đến khi ĐK đề ra không còn đúng nữa thì đi tới tiến hành lệnh tiếp theo

* Cú pháp

WHILE DO

*

Hình 6.8:Sơ thứ cú pháplệnh WHILE .. DO

Ghi chú:

·Ðiều kiện trong cấu trúc lặp WHILE .. DO là một trong biểu thức súc tích thứ hạng Boolean chỉ gồm 2 quý giá là Ðúng (True) hoặc Sai (False)

·Nếu điều kiện Ðúng thì lịch trình vẫn chạy trong cấu tạo WHILE .. DO.

·Sau mỗi lần lặp, công tác quay trở về chất vấn điều kiện. Tùy theo biểu thức logic của ĐK là Ðúng tuyệt Sai thì công tác đã thực hiện Công vấn đề tương xứng.

·Nếu Sai thì chuyển xuống dưới kết cấu WHILE .. DO

lấy ví dụ như 6.16:Chương trình tính vừa đủ n số:x1 + x2 + x3 + ... + xn

Program Trung_binh_Day_So ;

VAR

n, count : Integer ;

x, sum, average : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write (" Nhập n = ") ;

readln (n) ;

WHILEcount

BEGIN

Write (" Nhập cực hiếm thứ" , count," của x = " ) ;

readln (x) ;

sum:= sum + x ;

count := count + 1 ;

END ;

average:=sum/n ;

Writeln (" Trung bình là =", average : 10 : 3 ) ;

Writeln (" Nhấn Enter để thoát ..." ) ;

Readln ;

END.

c. Lệnh REPEAT .. UNTIL

Câu lệnh REPEAT .. UNTIL dùng trong số ngôi trường đúng theo khi vươn lên là điều khiển không tồn tại kiểu rời rốc và đặc trưng trong những ngôi trường thích hợp tần số lặp trù trừ trước.

*

Hình 6.9:Lưu đồ vật kết cấu của REPEAT .. UNTIL

* Ý nghĩa câu lệnh:

Nếu điều kiện ngắn gọn xúc tích là Sai (False)thì lặp lại lệnh cho đến khi ĐK Ðúngthì mới bay ra khỏi kết cấu REPEAT .. UNTIL.

Nếu có không ít câu lệnh thì mỗi lệnh chia cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)Công câu hỏi của REPEAT và UNTIL không tốt nhất thiết đề nghị dùng lệnh ghép nhằm đội trường đoản cú 2 lệnh đối chọi trsinh sống lên thành các bước.

*

Hình 6.10:Sơ vật dụng cú pháp REPEAT .. UNTIL

lấy một ví dụ 6.17:Với bài xích toán mức độ vừa phải cùng một hàng số sống ví dụ trước có thể viết theo cấu tạo REPEAT .. UNTIL nhưsau:

Program Trung_binh_Day_So ;

VARn, count : Integer ;

x, sum : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write := (" Nhập n = ") ;readln (n) ;

REPEAT

Write (" Nhập quý hiếm thứ" , count, "của x = ") ;

readln(x) ;

sum := sum + x ;

count := count + 1 ;

UNTIL count > n ;

Writeln (" Trung bình là =" , sum/n : 8 :2 ) ;

Readln ;

END.

Ghi chú:

So sánh 2 biện pháp viết WHILE .. DO với REPEAT .. UNTIL ta thấy có sự khác biệt:

-Trong kết cấu WHILE .. DO thì được kiểm tra trước, giả dụ thỏa thì mới có thể thực hiện .

- trái lại, vào cấu tạo REPEAT .. UNTIL thì sẽ được thực thi trước kế tiếp new đánh giá , nếu như không thỏa thì liên tục thi hành cho đến lúc là đúng.

Lệnh REPEAT .. UNTIL hay được thực hiện trong lập trình sẵn, độc nhất là thời gian người sử dụng mong muốn tiếp tục bài xích toán sinh hoạt ngôi trường hòa hợp chuyển đổi biến nhưng chưa phải trsống về công tác với nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 lại.

ví dụ như 6.18:Nhân 2 số a và b

Program Tich;

VARa, b : integer ;

CK : char ;

BEGIN

REPEAT

Write (" Nhập số a = "); Readln (a) ;

Write (" Nhập số b = "); Readln (b) ;

Writeln (" Tích số của a x b là :" , a*b : 10 ) ;

Writeln (" Tiếp tục tính nữa ko (CK) ? ");

Readln (CK) ;

UNTIL upcase(CK) = K; hàm thay đổi ký từ bỏ vào biếnCK thành cam kết trường đoản cú in hoa

Hướng dẫn lập trình sẵn Pascal