Khách quốc tế đến việt nam 2018

Khách nước ngoài mang lại Việt Nam mon 2 và 2 tháng năm 2019

Lượng khách hàng thế giới cho nước ta trong tháng 2/2019 ước đạt 1.588.161 lượt, tăng 5,8% so với mon 01/2019 với tăng 10,9% so với tháng 02/2018. Tính bình thường 2 mon đầu năm mới 2019 ước đạt 3.089.927 lượt khách hàng, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2018.

Bạn đang xem: Khách quốc tế đến việt nam 2018


Khách nước ngoài mang lại nước ta mon 1 năm 2019

Lượng khách nước ngoài đến nước ta trong tháng 01/2019 ước lượng 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 với tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.


Khách thế giới đến toàn nước tháng 12 với cả năm 2018

Lượng khách thế giới đến cả nước trong tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% đối với tháng 11/2018 với tăng 7,7% đối với mon 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách hàng, tăng 19,9% so với năm 2017.


Khách nước ngoài cho VN mon 11 với 11 mon năm 2018

Lượng khách quốc tế mang đến nước ta hồi tháng 11/2018 ước đạt 1.301.909 lượt, tăng 8,0% so với mon trước và tăng 11,0% đối với cùng kỳ năm 2017. Tính bình thường 11 mon năm 2018 ước đạt 14.123.556 lượt khách hàng, tăng 21,3% đối với cùng thời điểm năm 2017.

Xem thêm: Cách Nuôi Nấm Kefir Là Gì - Nấm Sữa Kefir: Dùng Nhiều Có Tốt


Khách thế giới đến đất nước hình chữ S mon 10 với 10 mon năm 2018

Lượng khách hàng thế giới đến cả nước trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, bớt 0,6% đối với tháng trước và tăng 17,6% đối với cùng kỳ năm 2017. Tính bình thường 10 tháng năm 2018 ước đạt 12.821.647 lượt khách hàng, tăng 22,4% đối với cùng thời điểm 2017.


Khách nước ngoài cho nước ta tháng 9 và 9 mon năm 2018

Lượng khách thế giới mang lại toàn quốc vào tháng 9/2018 ước chừng 1.212.597 lượt, giảm 8,4% đối với tháng trước và tăng 24,2% đối với cùng thời điểm năm 2017. Tính tầm thường 9 tháng năm 2018 ước đạt 11.616.490 lượt khách hàng, tăng 22,9% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách nước ngoài cho cả nước tháng 8 cùng 8 tháng năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến toàn quốc vào tháng 8/2018 ước đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% so với mon 7/2018 và tăng 7,7% đối với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 mon năm 2018 ước đạt 10.403.893 lượt khách hàng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài mang đến VN mon 7 với 7 mon năm 2018

Lượng khách quốc tế cho Việt Nam vào thời điểm tháng 7/2018 ước đạt 1.188.817 lượt, tăng 0,5% so với tháng 06/2018 với tăng 14,7% đối với cùng thời điểm năm 2017. Tính chung 7 tháng năm 2018 ước đạt 9.080.347 lượt khách, tăng 25,4% đối với cùng kỳ năm 2017.


Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 cùng 6 mon năm 2018

Lượng khách hàng quốc tế cho VN trong tháng 6/2018 ước đạt 1.183.102 lượt, tăng 1,9% so với tháng 5/2018 cùng tăng 24,6% đối với cùng thời điểm năm 2017. Tính chung 6 tháng đầu năm mới 2018 ước đạt 7.891.530 lượt khách, tăng 27,2% đối với cùng kỳ năm 2017.


Khách thế giới đến toàn quốc mon 5 và 5 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến toàn nước vào tháng 5/2018 ước đạt 1.161.114 lượt, bớt 13,5% đối với tháng 04/2018 và tăng 19,4% đối với cùng kỳ năm 2017. Tính phổ biến 5 mon năm 2018 ước đạt 6.708.428 lượt khách, tăng 27,6% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách thế giới cho toàn quốc tháng 4 với 4 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài cho nước ta vào tháng 4/2018 ước lượng 1.341.913 lượt, sút 0,1% so với tháng 03/2018 với tăng 25,2% đối với cùng kỳ năm 2017. Tính bình thường 4 tháng năm 2018 ước đạt 5.547.314 lượt khách, tăng 29,5% đối với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài mang đến toàn nước mon 3 cùng 3 tháng năm 2018

Lượng khách nước ngoài cho cả nước vào tháng 3/2018 ước đạt 1.343.314 lượt, sút 6,2% so với tháng 02/2018 với tăng 33,6% đối với cùng thời điểm năm 2017. Tính phổ biến 3 tháng năm 2018 ước đạt 4.205.401 lượt khách hàng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài mang lại nước ta tháng 2 với 2 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài mang lại cả nước vào tháng 2/2018 ước đạt 1.431.845 lượt, tăng 0,1% đối với tháng 01/2018 cùng tăng 19,4% so với tháng 02/2017. Tính phổ biến 2 tháng đầu xuân năm mới 2018 ước đạt 2.862.087 lượt khách hàng, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài mang đến đất nước hình chữ S tháng 1 năm 2018

Lượng khách nước ngoài mang lại Việt Nam vào tháng 01/2018 ước lượng 1.430.242 lượt, tăng 12,1% đối với mon 12/2017 cùng tăng 42,0% đối với cùng thời điểm năm 2017.


Khách nước ngoài cho Việt Nam tháng 12 và cả năm 2017

Lượng khách thế giới cho đất nước hình chữ S vào tháng 12/2017 đạt 1.276.353 lượt, tăng 8,9% đối với tháng 11/2017 với tăng 42,2 đối với mon 12/năm 2016. Tính chung cả năm 2017 đạt 12.922.151 lượt khách hàng, tăng 29,1% đối với năm năm 2016.


Khách nước ngoài đến VN tháng 11 với 11 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế cho Việt Nam trong thời điểm tháng 11/2017 ước đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 25,2% đối với cùng kỳ năm năm 2016. Tính chung 11 mon năm 2017 ước đạt 11.645.798 lượt khách, tăng 27,8% đối với cùng thời điểm năm 2016.


Khách quốc tế đến cả nước tháng 10 và 10 tháng năm 2017

Lượng khách hàng thế giới mang lại đất nước hình chữ S trong thời điểm tháng 10/2017 đạt 1.024.899 lượt, tăng 5% so với mon trước và tăng 24,7% đối với cùng thời điểm năm năm 2016. Tính tầm thường 10 tháng năm 2017 ước lượng 10.473.230 lượt khách hàng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2016.


Khách quốc tế đến VN tháng 9 và 9 tháng năm 2017

Lượng khách hàng thế giới mang đến cả nước vào tháng 9/2017 ước chừng 975.952 lượt, bớt đôi mươi,6% so với tháng trước và tăng 18,6% đối với cùng kỳ năm năm 2016. Tính phổ biến 9 mon năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% đối với cùng kỳ năm 2016.


Khách thế giới đến Việt Nam mon 8 và 8 mon năm 2017

Lượng khách hàng quốc tế mang đến đất nước hình chữ S trong thời điểm tháng 8/2017 ước đạt 1.229.163 lượt, tăng 18,5% đối với tháng 7/2017 cùng tăng 35,1% so với cùng kỳ năm năm 2016. Tính thông thường 8 mon năm 2017 ước đạt 8.472.379 lượt khách hàng, tăng 29,7% so với cùng thời điểm năm năm 2016.


Khách thế giới đến VN mon 7 với 7 mon năm 2017

Lượng khách hàng thế giới mang lại toàn quốc trong tháng 7/2017 ước chừng 1.036.880 lượt, tăng 9,2% so với tháng 06/2017 với tăng 21,1% so với cùng kỳ năm năm 2016. Tính chung 7 mon năm 2017 ước lượng 7.243.216 lượt khách hàng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*