Kỳ Án Có Thật

Nội dung

Đồ đệ của Tướng gia - Lục Phong vì chưng ân oán cá thể mà lại bong khỏi cục công an, đồng thời hắn gồm thù hận sâu đậm cùng với những người dân trong viên cảnh sát, từ bỏ này mà bắt tay cùng với buôn bản hội Black tạo ra hàng loạt đầy đủ vụ án kinh thiên đụng địa, tổ lục cửu bao gồm trách nát nhiệm cách xử lý các vụ án ly kỳ, bí ẩn mọi toàn quốc, cùng yêu cầu bắt mang lại được lục phong về quy án. Cùng Mê Đọc Truyện khám phá hầu như câu chuyện bí ẩn này nhé...


Bạn đang xem: Kỳ án có thật

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Việt Nam Trong Hồi Ký Lý Quang Diệu Và Việt Nam Trong Hồi Ký Lý Quang Diệu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*