Lai Hóa Obitan Nguyên Tử


Bạn đang xem: Lai hóa obitan nguyên tử

*

*

Xem thêm: Học Tiếng Anh Lớp 6 - Tổng Hợp 319 Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6

Trong phân tử $CH_4$ có $4$ link $C-H$ tạo nên thành bởi $4$ obichảy hóa trị (từng obirã bao gồm một electron độc thân) của ngulặng tử $C$ (một obirã $2s$ với tía obirã $2p$) xen lấp cùng với $4$ obirã $1s$ của $4$ nguyên tử $H$. Như vậy đáng lẽ vào phân tử $CH_4$ bắt buộc bao gồm $2$ một số loại liên kết khác biệt là: $1$ link $s-s$ cùng $3$ link $p-s$. Tuy nhiên thực nghiệm cho biết thêm $4$ liên kết $C-H$ trong phân tử $CH_4$ hệt nhau nhau tất cả góc link là $109^028^"$.Để phân tích và lý giải ngôi trường thích hợp bên trên trên đây và những trường hòa hợp tương tự như, những bên chất hóa học Mĩ Slây-tơ (J.Staler) với Pau-linc đã đề ra ttiết lai hóa.Theo ttiết này, Khi nguim tử $C$ tham mê gia link với bể nguyên tử $H$ chế tác thành phân tử $CH_4$ thì obitan $2s$ vẫn tổ hợp "trộn lẫn" với tía obirã $2p$ tạo thành thành tư obitan bắt đầu như là hệt nhau.Như vậy: Sự lai hóa obitung nguyên ổn tử là sự việc tổng hợp "trộn lẫn" một trong những obichảy trong một nguyên ổn tử để được từng ấy obitung lai hóa kiểu như nhau cơ mà kim chỉ nan khác biệt trong không gian.Ngulặng nhân của sự việc lai hóa là các obitan hóa trị ngơi nghỉ những phân lớp khác biệt bao gồm tích điện cùng mẫu mã khác biệt cần phải đồng hóa nhằm tạo nên liên kết bền với các ngulặng tử khác.II - CÁC KIỂU LAI HÓA THƯỜNG GẶP1. Lai hóa $sp$
*
Lai hóa $sp$ là sự tổng hợp $1$ obitan $s$ với $1$ obitan $p$ của một ngulặng tử tsay đắm gia links tạo thành thành $2$ obirã lai hóa $sp$ nằm trực tiếp sản phẩm cùng nhau về $2$ phía, đối xứng nhau (hình $3.6$). Lai hóa $sp$ được gặp gỡ vào phân tử $BeH_2$ (hình $3.7$) với trong những phân tử $C_2H_2, BeCl_2,...$
*

*