LIÊN HỆ BẢN THÂN VỀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã đưa nước ta thoát khỏi những tầng lớp cai trị của giặc ngoại xâm và hướng Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập chủ quyền, tự do dân chủ. Để giữ gìn cách mạng này thì đòi hỏi mỗi năm Đảng và Nhà nước thường chỗ chức buổi kết nạp Đảng với chỉ tiêu vô cùng khắt khe. Chính vì thế, bạn sẽ vô cùng tự hào khi tên mình được nằm trong danh sách Đảng viên ấy. Vậy chúng ta cần làm gì và liên hệ bản thân về trách nhiệm của Đảng viên đối với tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ như thế nào? Bài viết này sẽ là chìa khóa giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về tổ chức cơ sở đảng


*
Đảng viên có trách nhiệm gì khi liên hệ bản thân với tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ?

Liên hệ bản thân về trách nhiệm của Đảng viên đối với tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ

Cần có ý thức và tâm huyết với công việc của bản thân

Hoàn thành tốt công việc của mình, có trách nhiệm trong từng hành vi, lời nói. Tuyên truyền những điều tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, vận động mọi người thực hiện tốt chủ trương hay chính sách do Đảng và Chi bộ quyết định. Bên cạnh đó, bản thân là một Đảng viên thì cần làm gương sáng cho mọi người theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thường xuyên trau dồi kiến thức mới để có ngôn từ phong phú, sắc bén khi trình bày vấn đề với mọi người xung quanh.

Đặt lợi ích chung lên hàng đầu

Là người Đảng viên dù đứng ở bất kỳ một cương vị nào cũng đều phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân và phát huy chủ nghĩa cộng đồng. Luôn luôn đề cao tinh thần cách mạng, phục vụ hết mình cho Đảng và Nhà nước, đồng thời gắn kết tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân ta.

Tự thân rèn luyện về phẩm chất, đạo đức

Đảng viên cần rèn luyện bản thân không ngừng về phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn, nỗ lực học tập mỗi ngày để bản thân ngày càng tiến bộ, hoàn thiện về mọi mặt.

Xem thêm: Bạn Bè Khác Trên Facebook Là Gì ? Cách Tạo Danh Sách Hạn Chế Trên Facebook

Bài trừ thói hư, tật xấu

Tuyên dương hành động tốt và phê bình những mặt chưa tốt của từng Đảng viên trong buổi họp và đóng góp ý kiến cá nhân để xây dựng XHCN ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Các phương hướng rèn luyện để bồi dưỡng lối sống đạo đức của Đảng viên

Luôn luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng phương pháp mới vào trong công việc, đồng thời phải luôn nêu gương sáng về mặt đạo đức, giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản.


*
Đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ những vấn đề cụ thể về đạo đức, lối sống và thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức hình thành thói quen tốt.

Thông qua bài viết, bạn có thể hiểu hơn những nhiệm vụ, việc cần làm khi liên hệ bản thân về trách nhiệm của Đảng viên đối với tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ một cách đầy đủ nhất. Hy vọng rằng với nội dung cụ thể này sẽ giúp bạn có hướng đi đúng khi thực hiện trách nhiệm cao cả của một người Đảng viên và lợi ích của học tập theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh.