LIMITED EDITION LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú nhlhockeyshopuk.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Limited edition là gì

products that have a slightly different style lớn the usual kind & only a small quantity of which are produced:
The project could move on khổng lồ work involving luxury tryên fitting, high performance derivatives, specially tuned cars & limited edition runs of volume cars.
One of the gallery"s programs involves working with artists who kiến thiết limited edition hand-knotted rugs.
The group typically prints a limited edition of each album, và sells those lớn cover their recording costs.
The second part remains accessible on mạng internet only through a pass code obtained with the limited edition of the single.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu lộ quan điểm của những biên tập viên nhlhockeyshopuk.com nhlhockeyshopuk.com hoặc của nhlhockeyshopuk.com University Press hay của các công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Truyện Yêu Cô Bạn Thân Để Bảo Vệ Cô Ấy (Full), Đọc Truyện Yêu Cô Bạn Thân!

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nhlhockeyshopuk.com English nhlhockeyshopuk.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語