Mẫu Đăng Ký Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất


*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬPhường TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Đăng ký kết thuế Tgiỏi đổi thông tin đăng ký thuế

*
Giảm trừ gia cảnh

1. Họ và thương hiệu cá nhân bao gồm thu nhập:...............................................

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cá thể dìm thông báo mã số NPT:.......................................................

4. Nơi ĐK giảm trừ tín đồ phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/phòng ban cai quản lý):......................................

Xem thêm: Chuyện Tình Buồn Hơn Chuyện Yêu Một Người Đơn Phương? Những Câu Chuyện Tình Buồn Có Thật

5. Mã số thuế của tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập (giả dụ có):

6. Thông tin về bạn phụ thuộc vào với ban bố đăng ký sút trừ gia cảnh nlỗi sau:

I. Người phụ thuộc vào đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu

STT

Họ cùng tên người dựa vào

Ngày sinh

Mã số thuế (giả dụ có)

Quốc tịch

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bước đầu tính bớt trừ

(tháng/năm)

Thời điểm hoàn thành tính giảm trừ

(tháng/năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2

3

...

II. Người phụ thuộc vào chưa tồn tại MST/ CMND/ Hộ chiếu

STT

Họ và tên

tin tức trên chứng từ knhì sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính bớt trừ

(tháng/năm)

Thời điểm dứt tính sút trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minc nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam kết số liệu knhị bên trên là đúng với chịu đựng trách nhiệm trước quy định về đa số số liệu đã knhị./.