Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

Câu hỏi: Cho các phát biểu sau:(a) Anđehit vừa gồm tính thoái hóa vừa gồm tính khử.(b) Phenol tsay mê gia phản bội ứng cụ brom cạnh tranh rộng benzen.(c) Anđehit công dụng với H2​ (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.(d) Natri phenolat tsi mê gia bội phản ứng vắt với dung dịch Br2​.(e) Dung dịch phenol nội địa làm quỳ tím hỏa đỏ.(f) Dung dịch phenylamoni clorua làm quỳ tím hóa đỏ.Các phát biểu sai là:A.

Bạn đang xem: Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

a, b, c, d. B. a, c, f. C. b, f. D. b, d, e.
Phương thơm pháp giải:
Lý tngày tiết tổng phù hợp các chương: Ancol - Phenol; Anđehit - Axit cacboxylic.Giải bỏ ra tiết:(a) đúng, ví dụ biểu đạt tính khử Lúc công dụng cùng với AgNO3​/NH3​; trình bày tính lão hóa lúc bội nghịch ứng cùng với H2​.(b) sai, phenol tyêu thích gia bội nghịch ứng cầm cố brom thuận tiện rộng benzen bởi vì bao gồm sự ảnh hưởng của group OH lên vòng benzen.(c) đúng.(d) sai, do O trog cội phenol của natri phenolat bao gồm song e của O bị Na+​ chiếm phần mất phải natri phenolat không còn khả năng nỗ lực Br2​ dễ dàng nữa (vì chưng đội ONa không hề là nhóm nuốm đẩy electron nữa).

Xem thêm: Cách Tải Ảnh Instagram, Download Ảnh Từ Instagram Về Máy Tính, Điện Thoại 2020

(e) sai, phenol không làm đổi màu quỳ tím.(f) đúng, vị muối hạt C6​H5​NH3​Cl tất cả MT axit.⟹ Các phát biểu không nên là (b), (d), (e).
*

*

Cho những tuyên bố sau:(a) Vinyl clorua làm mất màu hỗn hợp brom.(b) Metyl fomat cùng glucozơ bao gồm cùng công thức đơn giản độc nhất vô nhị.(c) Tinc bột gồm...
*

*

Cho các tuyên bố sau:(a) Vinylaxetilen với glucozơ mọi bội phản ứng cùng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.(b) Phenol với alanin hầu hết tạo nên kết tủa với nước brom...
*

Cho những tuyên bố sau:(a) Phản ứng núm brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen.(b) Trứng muối (hay được dùng làm bánh) là sản phẩm của vượt...
Cho các phát biểu sau:(a) Tại nhiệt độ thường Cu(OH)2 chảy được vào etylenglicol.(b) CH3CHO với C2H6 phần đa phản bội ứng được với H2 (xúc tác Ni, nung...
Parts of this site powered by XenForo add-ons from DragonByte™©2011-2021 DragonByte Technologies Ltd.(Details)