Semi Là Gì

one of the two games that are played khổng lồ decide who will take part in the final game of a competition:

Bạn đang xem: Semi là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ nhlhockeyshopuk.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


a large lorry for carrying goods, consisting of a svào front part that pulls a large box-lượt thích container behind it
a large truck with a separate trailer (= vehicle without an engine) for carrying freight, or such a trailer itself:
*

*

*

*

Xem thêm: Gợi Ý 10 Thực Đơn Món Ăn Hàng Ngày Dễ Nấu, Món Ngon Mỗi Ngày Thực Đơn Những Món Ăn Hàng Ngày

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập nhlhockeyshopuk.com English nhlhockeyshopuk.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message