Sự Tích Hồ Gươm Bằng Tiếng Anh

Hoan Kiem Lake is located in the center of Hanoi.Quý khách hàng đã xem: Sự tích hồ gươm bởi tiếng anh

The water here is fresh and green year-round.

Bạn đang xem: Sự tích hồ gươm bằng tiếng anh

The name of this lake is based on a story in the past. Do you know Le Loi, one of the famous generals of Vietnam? The story goes that when Le Loi was in the war against the aggressor, he received a gift from God. It was a magic golden sword. It had helped hyên ổn defeat the enemy và become the King. After that, when he was taking a boat trip on this lake, a golden turtle came and asked hlặng lớn give sầu the sword baông chồng. Therefore, the lake was named “Hoan Kiem”. It means “Return the sword”. 

Hoan Kiem Lake is one of the first places lớn see if you arrive in Hanoi. You can learn many interesting stories about the lake và other beautiful places when you come here. 

A/ VOCABULARY

Locate (v)/ləv’keit/Đặt vào vị trí
Base (v)/beis/Dựa vào, địa thế căn cứ vào
General (n)/l’dzenərəl/Vị tướng
Against (v)/ə’geinst/Chống lại
Aggressor (n)/ə’gresər/Kẻ xâm lược
Receive sầu (v)/ri’si:v/Nhận, tiếp nhận
Magic (adj)/’mædzik/Diệu kỳ, có ma lực
Defeat (v)/di’fi:t/Đánh bại
Enemy (n)/’enəmi/Kẻ thù, quân địch
Turtle (n)/tə:tl/Rùa
Return (v)/ri’tə:n/Trả lại, trả lại
Situate (v)/’sitjuert/Đặt lại vị trí
Complex (n)/’ka:mpleks/Khu tổ hợp
Miss (v)/mis/Bỏ lỡ, quăng quật phí
Remind (v)/rı’maind/Nhắc nhsinh hoạt, có tác dụng ghi nhớ lại

B/ GRAMMAR 

Cấu trúc bị động: S + Be + Ved/ PII

Eg 1: Hoan Kiem Lake is located in the center of Hanoi.

Eg 2: The name of this lake is based on a story in the past.

Help somebody do something: giúp đỡ ai làm những gì đó 

Eg: Please help me cchiến bại the door.

Xem thêm: Sự Tích Hoa Dạ Lan Hương - Bài 75: Kể Chuyện Sự Tích Hoa Dạ Hương

ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHICH:

+ Làm công ty từ bỏ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan lại hệ

+ Tgiỏi gắng cho danh từ chỉ vật

…N (thing) + WHICH + V + O

Eg: Do you see the mèo which is lying on the roof?

…N (thing) + WHICH + S + V

Eg: I don’t like the car which my brother bought last month. 

C/ QUESTION 

1. When did the legkết thúc about Le Loi King happen?

2. Who is the huge statue that faces the lake?

3. Why bởi vì people Gọi the lake “Hoan Kiem”?

4. Have you ever seen the Turtle?

5. Why is the water here green?

6. Is there any delicious street food we can try around here?

7. Do you still have sầu any special places near here khổng lồ visit?

8. Is the Old Quarter near here?

9. How can we buy souvenirs?

10. Does it have sầu many types of flowers và plants around all year-round? 

Đừng quên còn lại phần đông thắc mắc của công ty về bài học dưới phần phản hồi nhằm đội ngũ Anh ngữ nhlhockeyshopuk.com rất có thể giải đáp cho bạn nhé!


*

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ nhlhockeyshopuk.com

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY