TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM TÍN

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ với member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, phấn kích tương tác cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Tập đoàn vàng bạc đá quý kim tín

*

*

*
*
960
*

Xem thêm: Một Câu Chuyện Tình Yêu Cảm Động Rơi Nước Mắt: "Yêu Đơn Phương"

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ mua
*

Đất Xanh Miền Trung đáng nhớ 10 năm thành lập: Thập kỷ biến chuyển nhà cách tân và phát triển bất động sản hạng sang mặt hàng đầu


Tên Doanh nghiệp: shop cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ VN (Vietphái mạnh Report JSC)

Người chịu đựng trách rưới nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh