CÁº£NH QUAY ĐÁ»™NG BàN TÆ¡ "LÁ»«A" KHáN GIÁº£ TâY DU Ký 1986 SUÁ»‘T 30 NăM