Whatever là gì

Whatever the reason, more people are emigrating khổng lồ nước Australia today than at any time since the 1950s.


Bạn đang xem: Whatever là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú nhlhockeyshopuk.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


We can ask emphatic questions using whatever or what on earth to express shochồng or surprise. We áp lực ever & earth: …
something that is said khổng lồ show that you bởi vì not respect or care about what someone is saying, especially someone who is asking you to lớn agree with them or agree to lớn do something:
*

a person who is extremely skilled at something, especially at playing an instrument or performing

Về Việc này
*

*Xem thêm: Chế Diot Sạc Không Dây Đôi Cánh Thiên Thần Hàng Nội Địa Trung Quốc

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nhlhockeyshopuk.com English nhlhockeyshopuk.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " Morally Là Gì ? Nghĩa Của Từ Moral

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs